Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thi hành án dân sự với các cơ quan Tư pháp Hàn Quốc

10/10/2023


Đoàn công tác làm việc với Tòa án

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và Quyết định số 901/QĐ-TCTHADS ngày 25/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 03-07/10/2023 về công tác thi hành án dân sự, đấu giá tài sản thi hành án và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng. Tham dự các hoạt động của Đoàn có đại diện các Vụ chuyên môn của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia cùng Đoàn công tác có đại diện của UNODC (ông Yungsam Shin, Cố vấn cao cấp về công tố và tư pháp, Văn phòng UNODC khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương và bà Nguyễn Nguyệt Minh đại diện Văn phòng UNODC tại Việt Nam).
Đoàn công tác làm việc với Văn phòng công tố tối cao

Mục đích chuyến công tác nhằm nghiên cứu, trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy, trình tự thủ tục thi hành án để có thêm tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi hành án dân sự trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu, trao đổi những kinh nghiệm và một số giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, Đoàn công tác đã làm việc với Tòa án tối cao, Văn phòng Công tố tối cao và Công ty Quản lý và khai thác tài sản Quốc gia Hàn Quốc (KAMCO).
Tại buổi làm việc với Tòa án tối cao Hàn Quốc, đại diện Tòa án đã thông tin về mô hình tổ chức thi hành án của Hàn Quốc, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án đối với công tác quản lý hoạt động thi hành án tại Hàn Quốc, số lượng Chấp hành viên, cơ chế bổ nhiệm Chấp hành viên, trách nhiệm của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, mối quan hệ giữa Chấp hành viên với Tòa án. Đồng thời, đại diện Tòa án thông tin về số lượng các vụ án phải tổ chức thi hành trong một năm, chia sẻ cách thức tổ chức thi hành án đối với các vụ kiện dân sự, thi hành án đối với các bản án hình sự (đặc biệt là các vụ án tham nhũng). Cơ chế xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, việc xử lý tài sản là bất động sản, động sản của người phải thi hành án, việc giải quyết các yêu cầu (phản đối) của người phải thi hành án trong quá trình xử lý tài sản, thứ tự ưu tiên thanh toán đối với số tiền thu được từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án.
Đoàn công tác làm việc với Kamco

Tiếp theo, Đoàn công tác đã làm việc với Văn phòng Công tố tối cao, tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Hình sự quốc tế – Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, các Công tố viên đã chia sẻ các vấn đề trong điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng; cơ chế xử lý tài sản do có hành vi tham nhũng mà có, bao gồm cả các vấn đề như ủy thác tư pháp, xử lý tài sản tham nhũng liên quan đến bên thứ ba. Theo đó, tại Hàn Quốc, trong quá trình điều tra, truy tố người có hành vi tham nhũng, Công tố viên là người có trách nhiệm xác minh, tìm kiếm các thông tin liên quan đến tài sản có nguồn gốc từ số tiền do phạm tội tham nhũng mà có. Các thành viên Đoàn công tác đã tích cực trao đổi các vấn đề quan tâm trong thực tiễn tổ chức thi hành án tại Việt Nam, kinh nghiệm trong xử lý tài sản là bất động sản tại Hàn Quốc. Trên tinh thần trao đổi, hợp tác, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tương trợ tư pháp trong công tác thi hành án và thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc với Công ty Quản lý và khai thác tài sản Quốc gia Hàn Quốc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đề nghị KAMCO tiếp tục có các hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong xây dựng cơ sở hạ tầng, chia sẻ các kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống đấu giá trực tuyến đối với tài sản thi hành án trong thời gian tới./.
                                                                   Đoàn công tác tại Hàn Quốc


Các tin khác