Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

19/10/2023Ngày 17/10/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Sơn La về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023. Sau khi nghe Cục THADS tỉnh Sơn La báo cáo, phát biểu trao đổi, thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã có ý kiến: 
 Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS tỉnh Sơn La trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023, mặc dù chỉ hoàn thành chỉ tiêu về việc (đạt 84,02%), song giá trị tuyệt đối thu được về tiền tăng hơn 56 tỷ đồng (tương ứng với 59,1% so với cùng kỳ năm 2022); kết quả thi hành án kinh tế, tham nhũng, công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra về công tác tài chính kế toán đối với các Chi cục THADS trực thuộc đạt được nhiều kết quả tích cực...
 Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, tránh tình trạng “nước rút” vào những tháng cuối năm; tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2023 và những năm trước đây, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 thực chất, đúng quy định;
Chỉ đạo rà soát, có biện pháp khắc phục ngay số tiền 93.799.200đ (Chín mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi chìn ngàn, hai trăm đồng) còn thiếu sau kiểm tra theo Kết luận số 20/KL-CTHADS ngày 21/9/2022 của Cục THADS tỉnh Sơn La về việc kiểm tra đột xuất công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Chi cục THADS huyện Mường La. Tổ chức quán triệt đến công chức cơ quan THADS tỉnh Sơn La để rút kinh nghiệm, không lặp lại những tồn tại, sai phạm tương tự đã được chỉ ra trong Kết luận.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là kiểm tra công tác xác minh, phân loại án, công tác bán đấu giá tài sản, thu, chi tiền thi hành án.... Rà soát lại kết quả thi hành án của các Chi cục THADS trực thuộc, kiểm tra đột xuất các đơn vị có số liệu kết quả THADS tăng đột biến những tháng cuối năm; những đơn vị có kết quả xác minh, phân loại án bất thường.
Tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý tại Cục THADS và các Chi cục THADS trực thuộc, nhất là Chi cục THADS huyện Mường La để đảm bảo hoạt động, quản lý điều hành của đơn vị; tăng cường điều động, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên, tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức để làm cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, … đồng thời cần xem xét thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức không đáp ứng yêu cầu công việc, không hoàn thành nhiệm vụ.


Các tin khác