Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

20/10/2023
Ngày 19/10/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Thắng Lợi đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và 12 Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023Sau khi nghe Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp báo cáo; phát biểu trao đổi, thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã có ý kiến: 
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo Cục cùng toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023. Kết quả THADS, theo dõi THAHC năm 2023 của toàn tỉnh tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu được giao (thi hành xong 14.198 việc/16.662 việc có ĐKTH, đạt 85,16%, vượt 2,36% chỉ tiêu được giao; thi hành xong 638 tỷ 765 triệu 554 nghìn đồng/1.198 tỷ 800 triệu 494 nghìn đồng đồng có ĐKTH, đạt 53,28%, vượt 6,28% chỉ tiêu được giao). So với 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ, kết quả thi hành án xong Đồng Tháp về việc đứng hàng thứ 1, về tiền thứ hàng thứ 2; so với toàn quốc, kết quả thi hành án xong về việc đứng hàng thứ 25, về tiền thứ hàng thứ 18. Bên cạnh đó, các Chi cục THADS trực thuộc cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; đồng thời, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Công tác tiếp công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tự kiểm và kiểm tra…
Bên cạnh kết quả đạt được, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp cũng còn tồn tại như: Số vụ việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn ở mức cao hơn 2.000 việc, trên 500 tỷ đồng. Trong đó, án có điều kiện đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm là hơn 1.000 việc gần 200 tỷ đồng; quá trình tổ chức thi hành án cũng còn để xảy ra một số sai sót về trình tự, thủ tục qua kiểm tra, kiểm sát phát hiện nhiều nội dung thiếu sót còn lặp đi, lặp lại; việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các phần mềm vào hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận lãnh đạo, công chức, Chấp hành viên vẫn chưa đồng điều, chưa như mong muốn.
 

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác theo chỉ đạo tại Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 của Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện công tác năm 2024, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2023 và những năm trước đây, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 thực chất, đúng quy định.
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức thi hành án; tập trung rà soát các quy chế, quy trình của đơn vị, bảo đảm đúng, đủ và tổ chức thực hiện nghiêm. Phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số. Quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tại đơn vị.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, trong đó chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc thông tin báo chí phản ánh; công tác xác minh, phân loại án, công tác bán đấu giá tài sản; thu, chi tiền thi hành án; tỷ lệ chuyển kỳ sau còn cao; công tác tài chính, kế toán,... Tổ chức quán triệt đến công chức cơ quan THADS tỉnh Đồng Tháp để rút kinh nghiệm, không lặp lại những tồn tại, sai phạm tương tự đã được chỉ ra trong Kết luận, kiến nghị qua kiểm tra, kiểm sát và giám sát. Có giải pháp thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các phần mềm.
Tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức để làm cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm… đồng thời cần xem xét thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức không đáp ứng yêu cầu công việc, không hoàn thành nhiệm vụ.
 

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, tham mưu phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, huyện, thành phố để giải quyết triệt để những vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn. Thực hiện phối hợp tốt giữa cấp uỷ với chính quyền để triển khai đầy đủ, cụ thể các quy định về công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi ghi nhận những đề xuất của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp về biên chế tiếp nhận, về đầu tư xây dựng cơ bản,… giao các đơn vị thuộc Tổng cục nghiên cứu, tham mưu giải quyết các nội dung đề xuất của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp.
Phan Thanh Việt


Các tin khác