Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

28/05/2024Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) đối với các bản án kinh doanh thương mại và Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 và Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 (sau đây gọi là Nghị định). Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 20/5/2024 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định; Quyết định số 872/QĐ-BTP ngày 20/5/2024 ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định.
Sáng ngày 28/5/2024 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ban soan thảo, Tổ biên tập Nghị định. Thứ trưởng Mai Lương Khôi – Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Thanh tra Bộ, Cục Bổ tợ tư pháp, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý, Học viện tư pháp.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Phó trưởng Ban soạn thảo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định của Bộ Tư pháp. Tiếp đó, Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Phó Trưởng ban Thường trực quán triệt, đề nghị một số nội dung đối với các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Báo cáo tóm tắt nội dung công việc đã thực hiện, kế hoạch, tiến độ tiếp theo và định hướng, phạm vi sửa đổi, các nội dung xin ý kiến.

Trên cơ sở đó, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các đại biểu khách mời đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề Thường trực Tổ biên tập xin ý kiến: (i) phạm vi sửa đổi và thành phần hồ sơ; (ii) một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể: hướng dẫn về sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến người khiếu nại không thể thực hiện khiếu nại trong thời hiệu quy định; hướng dẫn bổ sung thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án tương ứng với nghĩa vụ và chi phí thi hành án; bổ sung quy định hướng dẫn xử lý phần lãi tiền gửi tiết kiệm của số tiền bán đấu giá tài sản trong trường hợp chưa giao được tài sản; hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật liên quan khi cơ quan THADS xử lý tài sản đặc thù là cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp,... Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị đơn vị chủ trì rà soát các quy định có liên quan để đảm bảo tính thống nhất và khả thi đối với việc sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn.

Trên cơ sở kết quả của cuộc họp, ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban soạn thảo khẳng định, những ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp sẽ được nhóm Thường trực Tổ biên tập nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Thu Trang, Vụ Nghiệp vụ 1


Các tin khác