Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

29/05/2024
Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 28/5/2024, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Yên Bái. Tham dự buổi làm việc về phía Tổng cục THADS có đồng chí Phạm Thị Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Cục THADS tỉnh Yên Bái có các đồng chí là Lãnh đạo, cấp ủy Cục; Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.


Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tường – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 07 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trong 05 tháng cuối năm 2024 của các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái; kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS; đồng thời đề xuất, kiến nghị với đồng chí Phó Tổng cục trưởng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới cơ chế, chính sách, pháp luật, cơ sở vật chất và giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 

Theo báo cáo do đồng chí Cục trưởng trình bày, trong 07 tháng đầu năm 2024, Cục THADS tỉnh Yên Bái đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 Về việc: Tổng số phải thi hành 3.534 việc, tăng 258 (tăng 7,88%) so với cùng kỳ năm 2023; có điều kiện thi hành 2.938 việc, tăng 174 việc (tăng 6,30%) so với cùng kỳ năm 2023. Thi hành xong 1.913 việc, tăng 62 việc (tăng 3,35%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 65,11% (giảm 1,86%) so với cùng kỳ năm 2023. Số việc chuyển kỳ sau 1.621 việc, tăng 196 việc (tăng 13,75%) so với cùng kỳ năm 2023;
Về tiền: Tổng số phải thi hành trên 410 tỷ đồng, tăng trên 24 tỷ đồng (tăng 6,33%) so với cùng kỳ năm 2023; Có điều kiện thi hành trên 210 tỷ đồng, tăng trên 12 tỷ đồng (tăng 6,54%) so với cùng kỳ năm 2023. Thi hành xong trên 77 tỷ đồng, tăng trên 26 tỷ đồng (tăng 51,67%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 36,62% (tăng 10,90%) so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền chuyển kỳ sau trên 333 tỷ đồng, giảm trên 1 tỷ đồng (giảm 0,55%) so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt công tác khác như giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính..., thời gian qua, cơ quan THADS tỉnh Yên Bái đã cơ bản thực hiện hiệu quả, không có tình trạng đơn thư vượt cấp.
Về kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, thời gian qua, Cục THADS tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tự kiểm tra và ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Tổng cục THADS theo đúng thời hạn, theo đề cương, đúng kỳ kiểm tra theo yêu cầu.
 Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí tham dự buổi làm việc đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị; trao đổi, thảo luận, nêu các ý kiến kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức thi hành án (nhất là việc giải quyết án tín dụng ngân hàng, án có điều kiện trên 1 năm chưa thi hành xong), việc theo dõi thi hành án hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, công tác quản lý tài chính, tài sản...
  Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã biểu dương và đánh giá cao kết quả của các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái đã đạt được trong 07 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh Yên Bái là đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức thi hành án do địa hình miền núi, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp, các vụ việc thi hành án có xu hướng tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Mặc dù vậy, thời gian qua, lãnh đạo, công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Yên Bái đã đoàn kết và cơ bản thực hiện tốt các mặt công tác như công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác phối hợp trong THADS, công tác tổ chức, cán bộ, công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đề nghị lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Hệ thống THADS cả nước. Lãnh đạo Cục và các Chi cục tiếp tục toàn kết, chỉ đạo sâu sát hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ; tăng cường đổi mới, nâng tầm công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm soát tốt tình hình tại đơn vị để phản ứng kịp thời với các vấn đề phức tạp nảy sinh. Về mặt chuyên môn nghiệp vụ phải ưu tiên đảm bảo xử lý các vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, làm tốt công tác rà soát, phân loại án, đảm bảo việc phân loại án chính xác, tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng; có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị rà soát, thống kê, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, báo cáo xin ý kiến Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và làm tốt việc tham mưu, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS các cấp; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tăng cường đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ trong các mặt công tác tại cơ quan THADS tỉnh Yên Bái; rà soát lại việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm sát tại cơ quan THADS tỉnh Yên Bái; tiếp tục đẩy mạnh công tác tự kiểm tra theo tinh thần của Công văn số 693-CV/BCSĐ, bảo đảm hiệu quả và thực chất.
 Sau khi kết thúc buổi làm việc về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 07 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trong 05 tháng cuối năm 2024 của các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái, kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái đối với đồng chí Trịnh Minh Thuận, Trưởng phòng Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trịnh Minh Thuận, đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: đồng chí Thuận là cán bộ có trình độ, năng lực, nhiều kinh nghiệm trong công tác, kinh qua nhiều vị trí công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị đồng chí Thuận từ những kinh nghiệm công tác của bản thân, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch đối với nhiệm vụ được giao; chủ động trong việc cùng tập thể Lãnh đạo Cục triển khai đồng bộ các giải pháp, tiếp tục tạo sự đột phá trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm công tác 2024 và những năm tiếp theo.
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Minh Thuận - tân Phó Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo Cục THADS và công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh đối với cá nhân đồng chí. Đồng chí hứa tiếp tục nỗ lực cống hiến, cùng tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động của Cục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp, Hệ thống THADS, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Vụ Tổ chức cán bộ


Các tin khác