Đoàn công tác của Bộ Tư pháp thực hiện việc khảo sát tình hình triển khai và thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

03/11/2011
Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 02 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; Kế hoạch số 3554/KH-TCTHADS ngày 05/10/2011 và Kế hoạch số 3770/KH-TCTHADS ngày 21/10/2011 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức khảo sát tình hình triển khai và thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chiều nay (ngày 02/11/2011), Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.


Tại buổi làm việc; sau khi nghe đồng chí Lê Văn Huynh – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa báo cáo đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn còn tồn tại qua 02 năm triển khai Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành (từ ngày 01/7/2009 đến ngày 01/7/2011); cùng các ý kiến tham gia của Lãnh đạo UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Tư pháp và Công an huyện Tư Nghĩa; Đoàn công tác ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Tư Nghĩa trong 02 năm qua. Đối với những khó khăn, tồn tại thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Đoàn đề nghị đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa tháo gỡ; đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, Đoàn sẽ ghi nhận và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự./.

Phạm Huy Ân