Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

25/10/2011
Chiều qua (24/10), được sự chỉ đạo và uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Lãnh đạo cho 10 đồng chí thuộc các đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tới dự Lễ công bố có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Luyện,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn và đông đảo cán bộ, công chức thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.

   

Bà Phan Thị Hồng Hà, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ tư pháp đã công bố các Quyết định bổ nhiệm, cụ thể:

1. Đồng chí: Phan Huy Hiếu Thẩm tra viên Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2. Đồng chí: Lê Dương Hưng Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán Tổng cục Thi hành án dân sự bộ giữ chức Phó Vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

3. Đồng chí: Nguyễn Đức Kiên Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp và các vấn đề chung về pháp luật quốc tế Vụ Pháp luật quốc tế về công tác tại Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

4. Đồng chí: Lê Tuấn Sơn, thẩm tra viên chính Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2;

5. Đồng chí: Vũ Văn Đoàn, thẩm tra viên chính Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên viên Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự;

7. Đồng chí: Lê Xuân Hồng, thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2;

8. Đồng chí: Bùi Thị Bích Hằng, thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự chức Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1;

9. Đồng chí: Vũ Tiến Đức, thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự chức Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2;

10. Đồng chí: Nguyễn Như Chiến, thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự chức Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2.

   

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện chia sẻ, đi kèm với cương vị mới là những khó khăn, thử thách mới, đòi hỏi các đồng chí phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công việc, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và của ngành Thi hành án.

T/N