Khai giảng lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc

08/10/2009

Tiếp tục triển khai Quyết định số 1998/QĐ-BTP ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sau lớp đào tạo cho các tỉnh phía Nam đã tổ chức trong 3 ngày (28 - 30/9), Bộ Tư pháp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc.Sự ra đời của Luật Thi hành án dân sự và một loạt văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra những thay đổi lớn trong hệ thống thi hành án dân sự từ trung ương đến địa phương, nâng cao vai trò, vị thế của các cơ quan Thi hành án dân sự. Việc tổ chức các lớp đào tạo này nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ Thi hành án dân sự, từng bước tin học hóa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự sau khi Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực.


 

Lớp đào tạo cho các tỉnh phía Bắc do Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức, khai giảng ngày 07/10 và sẽ kết thúc vào ngày 09/10.

Cục Công nghệ thông tin