Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và các Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

06/11/2009

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, ngày 06/11/2009, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.Trong thời gian rất ngắn phải tập trung giải quyết đồng thời nhiều việc quan trọng, với sự nỗ lực rất cao của cán bộ, công chức Thi hành án dân sự thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, các đơn vị chuyên môn của Sở Tư pháp và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ của Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ, HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, đến nay các nội dung cần thiết để thực hiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP về tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt Thi hành án dân sự 2 cấp đã được hoàn tất, tạo cơ sở pháp lý cho việc vận hành bộ máy của cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đi vào hoạt động. Đây chính là hành động thiết thực với quyết tâm cao để đưa một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đi vào hiện thực. Vấn đề rất lớn được Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đặc biệt quan tâm là bố trí thế nào cho đúng, cho trúng nhân sự Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự của 29 đơn vị đầu mối và đến nay đã được đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng, quyết định theo đúng trình tự.

Sau sự kiện này, hệ thống thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố sẽ vận hành theo chức năng, nhiệm vụ mới với tên gọi mới, vị thế mới. Vị trí, địa vị pháp lý của cơ quan thi hành án dân sự đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, nặng nề hơn do đó đòi hỏi các cơ quan thi hành án dân sự, cán bộ, công chức của ngành Thi hành án dân sự cần tích cực và chủ động hơn trong mọi công việc.

   


 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường gửi gắm niềm tin của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự rằng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn sẽ sớm vượt qua những thách thức mới bởi lẽ công tác thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội năm 2009 - năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự thực sự đã có những chuyển biến bước đầu quan trọng. Công tác thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, thi hành án về việc và về tiền năm sau cao hơn năm trước, vượt cả 2 chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp đã đề ra, là một trong những điểm sáng của ngành thi hành án dân sự trong năm 2009 được Uỷ ban Tư pháp và các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng còn rất nhiều yếu kém. Tại địa bàn thành phố Hà Nội, còn 1/4 vụ án, 1/3 số tiền phải thi hành án chưa được thi hành, trong cả nước còn gần 50% án tồn đọng, còn tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài gây bức xúc trong dư luận,... điều đó có nghĩa là công lý chưa được thực thi triệt để. Đây là điều trăn trở rất lớn của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền. Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội không tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua mà phải thấy rõ được vinh dự mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố giao cho để qua đó thấy rõ trách nhiệm và sứ mệnh lớn lao cần tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự. Bộ trưởng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự thành phố nhanh chóng tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2009 một cách đầy đủ, sâu sắc, đặc biệt là cần kiểm điểm để rút kinh nghiệm, tìm ra các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, đề ra được các giải pháp khắc phục mang tính đột phá để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2010 mà Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố và các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Việc tổ chức công bố quyết định thành lập của cả Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong một buổi lễ là sáng kiến của thành phố Hà Nội. Cách tổ chức này vừa trang trọng, thiết thực, hiệu quả, vừa đảm bảo tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức, là cách làm hay mà các địa phương tổ chức sau nên học tập theo.


 

Cục Công nghệ thông tin