Thi hành án dân sự: Nhiều địa phương vượt chỉ tiêu

04/10/2010


Hôm qua, cũng trong phiên họp thứ 35, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã báo cáo trước UBTVQH về công tác thi hành án năm 2010. Bộ trưởng cho biết: 10 tháng, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt gần 68%, về tiền đạt gần 57% trên tổng số có điều kiện thi hành và số có điều kiện thu. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ thi hành cao, vượt chỉ tiêu Bộ giao, làm giảm đáng kể án tồn đọng.

Đến nay, việc thí điểm thừa phát lại ở TP. Hồ Chí Minh cũng đã được triển khai với 21 thừa phát lại và 5 Văn phòng, trong đó một số Văn phòng đã đi vào hoạt động, bước đầu hiệu quả.

P.V