Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự năm 2012 tại thành phố Hà Nội

02/10/2012
Chiều 28/9/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự và Học viện Tư pháp đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự tổ chức từ ngày 24/9/2012 đến hết ngày 28/9/2012 tại thành phố Hà Nội.


Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự năm 2012 được tổ chức theo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 19/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt nội dung chương trình và Kế hoạch Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự.  

Tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự năm 2012 tại thành phố Hà Nội có 120 học viên của các cơ quan thi hành án dân sự khu vực phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Trong đó, có 107 học viên là Thư ký, Thư ký trung cấp thi hành án, chiếm tỷ lệ 89,17%; 10 học viên là chuyên viên, chiếm tỷ lệ 08,33%; 03 học viên là cán sự, chiếm tỷ lệ 02,5%.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự năm 2012 được tổ chức trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự thi hành án được tổ chức năm 2011, tổng hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất về chương trình, tài liệu của các chuyên gia, giảng viên giảng dạy và học viên. Theo đó, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự năm 2012 có thời gian bồi dưỡng là 05 ngày (tương đương 50 tiết học), bao gồm 08 chuyên đề học tập trên lớp; tự nghiên cứu và viết bài thu hoạch ở nhà. Các chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị cho các Thư ký thi hành án các kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt chức trách được giao. Ngoài chuyên đề khái quát như “Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự; chức năng, nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Thấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án dân sự”, chương trình đi vào kỹ năng chuyên sâu như: “Kỹ năng của Thư ký thi hành án trong việc giúp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nhận bản án, quyết định; nhận đơn yêu cầu thi hành án; ra quyết định thi hành án; xây dựng hồ sơ thi hành án”; “Kỹ năng giúp Chấp hành viên chuẩn bị tài liệu, phương tiện, công cụ hỗ trợ và tổ chức cưỡng chế thi hành án”; “Kỹ năng soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự”; “ Kỹ năng giúp Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong công tác xác minh; xử lý tang tài vật; phối hợp với các cơ quan tổ chức trong công tác thi hành án”;  “Kỹ năng giúp Thẩm tra viên thẩm tra các vụ việc đã và đang thi hành hoặc vụ việc có đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án” và “Kỹ năng tiếp công dân và thuyết phục đương sự”.

Để nâng cao chất lượng lớp học, trước khi tổ chức lớp, Học viện Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập Ban tổ chức chuẩn bị tài liệu; trong quá trình tổ chức lớp đã cử cán bộ trực theo dõi, quản lý lớp; mời giảng viên là Lãnh đạo một số Vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên có uy tín của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và giảng viên của Học viên Tư pháp, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến; yêu cầu học viên viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập; trước khi kết thúc lớp đã phát phiếu thăm dò để khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy và công tác tổ chức, quản lý lớp học. Do đó, tại Lễ Bế giảng, Học viện Tư pháp đã thông báo ý kiến đánh giá của học viên đánh giá cao chất lượng chuyên đề, công tác giảng dạy và công tác tổ chức lớp. Về phía Học viện cũng đánh giá  hầu hết học viên đều có tinh thần và ý thức học tập tốt.

Trên cơ sở kết quả tham gia học tập trên lớp và bài thu hoạch, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Học viện Tư pháp cấp chứng chỉ hoàn thành Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự./.

                                                                           Nguyễn Thị Châm

Nguyễn Thị Châm - Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo


Các tin khác