Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 cho cơ quan Thi hành án dân sự

28/12/2012
 


Ngày 28/12/2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 3955/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 cho cơ quan Thi hành án dân sự, cùng ngày đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Q.Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đã ký ban hành Quyết định số 881/QĐ-TCTHADS về việc giao chỉ tiêu năm 2013 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Ban biên tập xin giới thiệu tới các bạn độc giả để nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Tải nội dụng Quyết định tại đây:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự