Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2013

07/01/2013
Chiều ngày 07/01/2013 và sáng ngày 08/01/2013, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2013.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chính - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Phạm Quý Tỵ - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự); đồng chí Nguyễn Văn Luyện – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (Ban Nội chính, Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ 10 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ, Thành tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua khen thưởng, Học Viện Tư pháp...); Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện Cục Thi hành án dân sự - Bộ Quốc phòng, Phòng Thi hành án quân khu và tương đương; Cục trưởng và Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số Văn phòng Thừa phát lại tại Tp.Hồ Chí Minh; một số Chi cục Thi hành án dân sự và một số báo, đài ở Trung ương.

 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về tham dự Hội nghị; quan triệt  tinh thần Hội nghị và nêu những vấn đề cần tập trung thảo luận nhằm góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự và thảo luận Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2013; đề xuất biện pháp để tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ mà Quốc hội, Bộ Tư pháp giao.

 

 

Qua báo cáo cho thấy, năm 2012, các cơ quan Thi hành án dân sự đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đề ra và tiếp tục có những chuyển biến tích cực: công tác thi hành án đạt kết quả cao hơn năm 2011 và hoàn thành vượt chỉ Bộ Tư pháp đề ra. Năm 2012, toàn ngành phải thi hành tổng số việc là 642.885 việc với tổng số tiền là 43.219 tỷ 633 triệu 63 nghìn đồng. Kết quả: trong số có điều kiện đã thi hành xong 395.284 việc, đạt tỷ lệ 88,58% với số tiền 10.344 tỷ 567 triệu 554 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 76,98%.

 

 

Trong buổi làm việc chiều ngày 07/01/2013, Hội nghị đã nghe và thảo luận một số báo cáo quan trọng liên quan đến công tác thi hành án dân sự, gồm: Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành Thi hành án dân sự, Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thi hành án dân sự năm 2013. Những vướng mắc về nghiệp vụ thi hành án và giải pháp khắc phục; công tác chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, phức tạp, kéo dài; những sai phạm về nghiệp vụ thi hành án dân sự và giải pháp khắc phục; một số sai sót trong công tác thống kê thi hành án dân sự và giải pháp khắc phục; kinh nghiệm trong công tác phân loại án và kết quả thi hành án dân sự trong năm 2012. Ngoài ra còn có báo cáo tham luận của các đơn vị trong và ngoài Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Học viện Tư pháp, Cục Thi hành án – Bộ Quốc phòng; tham luận của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

 

 

Kết thúc buổi làm việc đầu tiên các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp, đánh giá, phân tích làm sâu sắc thêm những kết quả đã đạt được. Trong đó nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện các báo cáo làm rõ thêm những kết quả đã đạt được và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trong thời gian tới như: vấn đề phối hợp giữa các đơn vị; công tác tổ chức cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác của ngành Thi hành án dân sự trong năm 2013.

 

 

Vào sáng ngày 08/01/2013 Hội nghị sẽ tiếp tục nghe thảo luận của các vị đại biểu và tham luận của Vụ Kiểm sát thi hành án – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), Thanh tra Bộ, Văn phòng Thừa Phát lại Quận 10 và một số Cục Thi hành dân sự.

 

 

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê