Đại hội Đoàn thanh niên cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ I nhiệm kỳ 2013 - 2015

04/04/2013
Chiều qua (03/4), tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ I nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Phan Hồng Nguyên – Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, đại diện Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Tư pháp, đại diện các Đoàn cơ sở thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và toàn thể Đoàn viên, thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự.

Thay mặt Ban chấp hành Lâm thời, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Minh Đức báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ năm 2010 – 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2013-2015. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc yêu cầu các Đoàn viên tham gia đầy đủ, có trách nhiệm đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổng cục, của Bộ Tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ, Tổng cục. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự luôn được chú trọng. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng dưới nhiều hình thức khác nhau: Tham gia các buổi học tập chính trị, đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp, Đoàn Bộ tổ chức; 100% Đoàn viên thanh niên Tổng cục tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, học tập Nghị quyết của Đảng, quán triệt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV; tham gia các hoạt động hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động; tham gia tham luận về “Bản chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”...

 

 

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục và các Đoàn viên luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị của cơ quan là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; Đoàn cơ sở Tổng cục luôn xác định phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan và coi đó là nhiệm vụ quan trọng của người Đoàn viên. Do đó, các Đoàn viên luôn tự trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao. Phát huy tinh thần xung kính thanh niên của phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, tại các hoạt động của Tổng cục, các Đoàn viên Đoàn cơ sở Tổng cục luôn tham gia tích cực trong thực hiện kế hoạch công tác của Tổng cục được thể hiện thông qua việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của từng Đoàn viên đối với nhiệm vụ của mình trong từng công việc của các đơn vị thuộc Tổng cục, Điều đó đã góp phần đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện có hiệu quả của công tác thi hành án dân sự của Tổng cục nói riêng và của Ngành Thi hành án dân sự nói chung. Kết quả tổng kết công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự trong hai năm qua cho thấy, 100% Đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có một số Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sư tặng Giấy khen.

 

 

Đoàn cơ sở Tổng Cục Thi hành án dân sự trong những năm vừa qua luôn được đánh giá là nòng cốt của phong trào Đoàn Bộ Tư pháp (luôn có có các đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đoàn Bộ tư pháp), do đó công tác xây dựng Đoàn cơ sở luôn được Ban Chấp hành Đoàn cơ sở coi trọng và đặt lên vị trí hàng đầu. Chính điều đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn cơ sở đạt được kết quả cao. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, năm vừa qua, mặc dù công việc rất bề bộn, nhưng với lực lượng đoàn viên trẻ, nhiệt tình công tác đã trở thành động lực thúc đẩy Đoàn cơ sở luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó công tác Đoàn tham gia phát triển Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn cơ sở Tổng cục nhằm giới thiệu các đoàn viên ưu tú để Đảng bộ xem xét, kết nạp Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, nhiệm kỳ 2010 - 2012 Ban Chấp hành đã chủ động tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc giới thiệu, bồi dưỡng các Đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng. Kết quả đạt được là trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã giới thiệu được 05 đồng chí đoàn viên ưu tú để Đảng bộ làm thủ tục đề nghị kết nạp và đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 06 đồng chí đoàn viên ưu tú.

Về các hoạt động phong trào, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tích cực tham gia vào các hoạt động do Đoàn cơ quan Bộ Tư pháp, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Tổng cục tổ chức, chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho Đoàn viên, thanh niên...

 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mà Đoàn cơ sở Tổng cục đã đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: Việc chậm tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở và kiện toàn các Chi đoàn trực thuộc trực tiếp ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của Đoàn cơ sở Tổng cục; chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Đoàn, công tác Thanh niên chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động còn hạn chế, chưa gắn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chưa xứng tầm với yêu cầu, vị thế của Đoàn cơ sở Tổng cục (với hơn 46 Đoàn viên, chiếm gần 40% biên chế cơ quan Tổng cục); các hoạt động, phong trào tình nguyện còn hạn chế; Việc triển khai một số hoạt động còn chậm, chưa đúng kế hoạch đề ra…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2013 – 2015, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 đó là tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự và sớm kiện toàn các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tư pháp; tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp để triển khai tổ chức thi hành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và của ngành, góp phần để Tổng cục hoàn thành chỉ tiêu đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao đồng thời thực hiện các phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

 

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Văn Sơn nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh niên và hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Tổng cục. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong cán bộ công chức thanh niên, chủ động, phối hợp với Đảng ủy bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nghiên cứu, kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV; tham gia tích cực, nhiệt tình, sôi nổi các phong trào “uống nước nhớ nguồn”, phong trào tình nguyện, hiến máu nhân đạo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quan trọng hơn nữa, Đoàn viên thanh niên của Tổng cục chính là những cán bộ trẻ, tâm huyết với công việc, đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn một số đoàn viên thiếu lý tưởng, hoài bão, ngại tham gia các hoạt động xã hội và tập thể, ý thức rèn luyện và phấn đấu chưa rõ nét. Hoạt động của tổ chức đoàn còn hình thức, ít hiệu quả, chưa đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở chưa chủ động, sáng tạo, năng lực tham mưu của một số ít cán bộ đoàn chưa phát huy đầy đủ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng cục nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 09 đồng chí, có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết để đảm đương trách nhiệm do Đại hội đề ra.

Đoàn thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự


Các tin khác