Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống ngành Thi hành án dân sự” và “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo”.

01/07/2013


Để chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 20 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên, gắn nhiệm vụ chính trị vào các phong trào thanh niên. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề “Tìm hiểu truyền thống Ngành Thi hành án dân sự” và “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo”, triển khai cho các Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Tổng cục, Đoàn cơ sở, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả các Chi cục Thi hành án dân sự) tham gia.

Đoàn cơ sở Tổng cục THADS

Tải nội dung tại đây:

-       Công văn tham dự cuộc thi

-       Kế hoạch tổ chức cuộc thi