Cơ quan Thi hành án dân sự Quân khu 7 hai mươi năm xây dựng và trưởng thành.

10/06/2013
Thi hành án là giai đoạn cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án, làm tốt công tác thi hành án là góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.


Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Thi hành án. Ngày 06/10/1992 tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá IX quyết định tách công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang cơ quan của Chính phủ quản lý. Ngày 15/6/1993 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 247/QĐ-QP thành lập Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng (nay là Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng); Ngày 16/6/1993 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ký Quyết định số 430/QĐ-TM thành lập Phòng thi hành án thuộc các Quân khu và Quân chủng Hải quân. Ngày 30/6/1993 Tư lệnh Quân khu 7 ký Quyết định số 221/QĐ-93 thành lập Phòng Thi hành án Quân khu 7.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ quan Thi hành án Quân khu 7 luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Bộ Tư lệnh Quân khu giao đó là:

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Cơ quan Thi hành án đã tích cực, chủ động nghiên cứu, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tư lệnh Quân khu quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong địa bàn. Phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quân khu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp. Đồng thời là đơn vị luôn dẫn đầu trong hoạt động tham gia, đóng góp ý kiến cho các dự thảo Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các nghị định của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự, các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan, đáp ứng yêu cầu nâng cao thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thống nhất.

Về chuyên môn nghiệp vụ, Cơ quan Thi hành án luôn là lá cờ đầu trong toàn ngành. Công tác giải quyết án, thống kê tổng hợp, kế toán thi hành án...  được thực hiện có nền nếp, đã tham mưu giúp Tư lệnh Quân khu thực hiện tốt công tác quản lý về thi hành án, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc khó, phức tạp bảo đảm 100% các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật được ra quyết định và tổ chức thi hành đúng pháp luật, thu nộp cho Nhà nước, tập thể và công dân hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị. Trong những năm qua, cán bộ, nhân viên cơ quan Thi hành án luôn nêu cao phẩm chất đạo đức , tận tụy, hết lòng vì nhiệm vụ chung.

Đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự nghiên cứu học tập, đưa cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Tuyển chọn cán bộ là những sỹ quan trẻ từ các đơn vị của Quân khu về đưa đi đào tạo Đại học Luật văn bằng 2 hệ chính quy nhằm chủ động về nguồn cán bộ đảm bảo lực lượng cán bộ đủ năng lực, trình độ phẩm chất đạo đức để bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên  có trình độ đại học (trong đó 10% có trình độ Thạc sỹ); Đội ngũ cán bộ, nhân viên đều yên tâm công tác, có tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đều đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 1993 đến hết năm 2012, cơ quan Thi hành án đã đề nghị và được Cục Thi hành án xét duyệt đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý và chức danh tư pháp, cho đội ngũ cán bộ của đơn vị, số cán bộ được bổ nhiệm cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với cơ quan chức năng của Quân khu thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ của Nhà nước, quân đội đối với cán bộ, nhân viên làm công tác thi hành án. Chủ động, tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự cho các cơ quan, đơn vị trong Quân khu và các cá nhân, tổ chức được thi hành án, phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và thân nhân, gia đình các đương sự nhằm tận dụng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và làm chuyển biến nhận thức của các tập thể, cá nhân về quyền và nghĩa vụ của họ, bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao sự thống nhất, đoàn kết, tinh thần kỷ luật và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng quý, hàng năm đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị. Việc chăm lo xây dựng, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết hợp xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện luôn được chú trọng. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Với những thành tích đạt được trong 20 năm qua, Cơ quan Thi hành án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp,  Bộ Tham mưu Quân khu tặng Bằng khen, Giấy khen. Nhiều cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tham mưu Quân khu tặng các danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến, tặng Bằng khen, Giấy khen.

Để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ tham mưu đề xuất, giúp Tư lệnh Quân khu quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong địa bàn, từ nay đến năm 2020. Cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết số 48-NQ/TW, 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTƯ của Quân ủy Trung ương về việc lãnh đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội đến năm 2020 và Kế hoạch số 332/KH-CCTP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTƯ (giai đoạn 2011-2015). Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách tư pháp, giúp Tư lệnh Quân khu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thi hành án dân sự đạt chất lượng, hiệu quả.  

Hai là, Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, đủ số lượng, chất lượng chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đề nghị Cục Thi hành án xét đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Ba là, Bảo đảm 100% bản án, quyết định của toà án quân sự chuyển giao, đơn yêu cầu thi hành án của đương sự, hồ sơ uỷ thác thi hành án đến được ra quyết định và tổ chức thi hành kịp thời, đúng pháp luật. Tập trung thời gian, lực lượng để tổ chức thi hành án, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành, làm giảm đáng kể việc thi hành án tồn đọng, phấn đấu thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu mà Ngành đề ra, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thi hành án dân sự. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn kỷ cương phép nước, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Bốn là, Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 179/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án. Nâng cao chất lượng xác minh điều kiện thi hành án, kịp thời thi hành dứt điểm đối với số án mới thụ lý. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp./.

Đại tá Phạm Phú Cường