Khai mạc lớp Tập huấn hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và một số nội dung về công tác văn phòng

05/06/2013
Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và một số nội dung về công tác văn phòng, sáng ngày 05/6/2013, tại thành phố Thái Nguyên, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với trường Trung cấp luật Thái Nguyên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc lớp tập huấn ở khu vực miền Bắc.

Tới tham dự và chỉ đạo lễ Khai mạc có đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Q.Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Hiệu trưởng trường Trung cấp luật Thái Nguyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và toàn bộ cán bộ làm công tác thống kê, văn phòng ở các đơn vị địa phương.

   

Phát biểu chỉ đạo lễ Khai mạc, Q.Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã nêu cao tầm quan trọng của công tác báo cáo thống kê, văn thư, lưu trữ trong hoạt động thi hành án dân sự…do vậy, đồng chí Hoàng Sỹ Thành mong muốn các học viên phát huy cao độ tinh thần học tập, tham luận, trao đổi kinh nghiệm để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng chí Hoàng Sỹ Thành cũng chân thành cảm ơn sự phối hợp, quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, trường Trung cấp luật Thái Nguyên trong công tác chuẩn bị, triển khai lớp tập huấn.

   

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 05/6 đến hết ngày 06/6/2013, qua đó các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự; trang bị các kỹ năng về lập báo cáo, phân tích báo cáo thống kê thi hành án dân sự và sử dụng kết quả thống kê thi hành án dân sự trong quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự. Được hướng dẫn về công tác báo cáo, kế hoạch, công tác văn thư lưu trữ; hướng dẫn các kỹ năng về khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự; việc tạo lập, sử dụng hòm thư điện tử và một số ứng dụng của công nghệ tin học trong thống kê thi hành án dân sự.