Thi hành án dân sự trong Quân đội vượt chỉ tiêu thi đua về việc

31/12/2013
Năm 2013, cơ quan Thi hành án trong Quân đội đã thi hành giải quyết xong 96,85% số việc có điều kiện giải quyết vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 8,85%, hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự và các mặt công tác khác. Trong đó các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 đã được Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen là Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ ngành, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các Phòng Thi hành án Quân khu 2, 3, 5.

Năm 2013, số việc cơ quan Thi hành án trong Quân đội phải thi hành tăng nhiều so với năm 2012, lượng án cũ còn tồn đọng với số lượng lớn, người phải thi hành án ở địa bàn rộng trong phạm vi cả nước, đặt ra nhiều khó khăn cho các cơ quan Thi hành án trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án. Với quyết tâm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai Chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013 (thi hành xong đạt trên 88% số việc và77% số tiền có điều kiện thi hành, giảm 10% số việc chuyển kỳ sau). Được sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng các cơ quan Thi hành án trong toàn quân đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, biện pháp cụ thể và phân công Chấp hành viên chịu trách nhiệm tổ chức thi hành; khi thực hiện nhiệm vụ, Chấp hành viên, cán bộ thi hành án đã khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, nắm chắc điều kiện hoàn cảnh của từng đương sự và áp dụng biện pháp tổ chức thi hành phù hợp, đạt hiệu quả. Đối với những vụ việc mới thụ lý, đã kịp thời xác minh tài sản của đương sự và kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm, về cơ bản đã thi hành xong trong năm. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, Chấp hành viên đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác minh, đôn đốc đương sự thực hiện nghĩa vụ và động viên, thuyết phục người thân của đương sự hỗ trợ thi hành. Do đó, một số vụ việc với số tiền phải thi hành lớn đã được giải quyết, thi hành xong.

Kết quả năm 2013, đã thi hành xong 96,85% số việc có điều kiện giải quyết vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 8,85, hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự và các mặt công tác khác; chấp hành nghiêm trình tự thủ tục thi hành án và pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ ngành, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các Phòng Thi hành án Quân khu 2, 3, 5 là những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua, được Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

 

Năm 2014, tình hình kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn; tình hình vi phạm, tội phạm trong Quân đội vẫn còn có chiều hướng diễn biến phức tạp, dự báo số lượng án mới thụ lý có chiều hướng gia tăng, lượng án tồn đọng nhiều, một số vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, phức tạp, khó thi hành. Quán triệt phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về cải cách tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án trong Quân đội triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2014, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm thi đua đảm bảo 100% số vụ việc chủ động và có đơn yêu cầu thi hành án được đưa ra thi hành đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với những trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án; chọn những việc có số tiền phải thi hành lớn, việc thi hành gặp khó khăn, phức tạp cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị để tổ chức thi hành điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Thi hành dứt điểm số án mới thụ lý và số án có điều kiện thi hành năm 2013 chuyển sang. Trong quá trình tổ chức thi hành Chấp hành viên phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, không để xảy ra sai sót hoặc khiếu kiện.

Năm 2014, cơ quan Thi hành án trong Quân đội tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Trách nhiệm, sáng tạo, sát thực tiễn, hoàn thành tốt công tác thi hành án dân sự" lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân. Giải quyết thi hành xong trên 88% số việc, trên 77% số tiền có điều kiện giải quyết; giảm việc thi hành án chuyển kỳ sau từ 7% đến 10%. Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu và tương đương. Xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với đơn vị VMTD; tạo sự chuyển biến mới trong công tác thi hành án dân sự, tạo đà cho những năm tiếp theo, giáo dục ý thức pháp luật cho quân nhân, nhân dân nơi các đơn vị đóng quân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo vệ sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.      

Đại tá, Ths. Tăng Đình Năm