Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

06/12/2013
Vào lúc 9h55 sáng ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6 đã bấm nút thông qua Dự thảo Hiến pháp với tỷ lệ tán thành đạt 97,59% (486 đại biểu tán thành trên tổng số 488 đại biểu). Hiến pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.


Tại hội trường phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo đó, Hiến pháp sửa đổi gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992). Theo đánh giá của đại biểu Quốc hội, bố cục của Hiến pháp như vậy là hợp lý, chặt chẽ và khoa học. Nội dung và kỹ thuật trình bày bảo đảm các quy định của hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.

Phát biểu trước khi Hiến pháp được thông qua với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hai lần khẳng định bản Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể hiện rõ được ý Đảng, lòng dân. Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội hiểu rằng một bộ phận, một số người thuộc các tầng lớp nhân dân chúng ta, ngay cả một số vị đại biểu Quốc hội, cũng còn ý kiến khác ở một vài điều khoản. Tuy nhiên, theo ông, tuyệt đại bộ phận nhân dân và Quốc hội có thể khẳng định là đã đồng tình cao với dự thảo thông qua lần này. “Đây là bản Hiến pháp đổi mới cho thời kỳ mới của đất nước chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định.

Tải nội dung Hiến pháp sửa đổi tại đây:

- Hiến pháp sửa đổi

 


Các tin khác