THADS tỉnh Thái Bình 15 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 21/4/1993 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993. Đây là văn bản quan trọng đánh dấu sự chuyển giao và ra đời của Cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc, tạo bước ngoặt về tổ chức và hoạt động của THADS ở nước ta, đưa công tác này sang một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

BCĐ THADS tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2008

Nhằm đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo và kết quả công tác thi hành án dân sự ở các huyện, thành phố, chỉ ra những ưu điểm cần tiếp tục phát huy và những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục, để nâng cao chất lượng thi hành án, giảm án tồn đọng. Nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự ở địa phương, từng bước làm chuyển biến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn các huyện, thành phố. Vừa qua, BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2008 với những nội dung cụ thể như sau:

Chi bộ THADS tỉnh Lào Cai: Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X

Trong tháng 6/2008, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã quán triệt 03 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá X  và 02 chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ tổ chức thảo luận nội dung chuyên đề, chỉ đạo 100% Đảng viên, công chức viết thu hoạch, đề ra chương trình hành động của mỗi cá nhân và của Chi bộ, cơ quan. Cùng đó, Chi bộ đã sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương Khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

THADS tỉnh Thái Nguyên: Kỷ niệm 15 năm thành lập cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Theo Nghị quyết ngày 06.10.1992 của Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chỉ thị số 266/TTg ngày 02.6.1993 của Thủ tướng Chính phủ  thì  công tác thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý phải thực hiện xong chậm nhất trong tháng 6 năm 1993 (ở Trung ương bàn giao về Bộ Tư pháp quản lý, ở địa phương bàn giao về Ủy ban nhân dân các cấp quản lý ).

THADS tỉnh Điện Biên kết thúc thắng lợi đợt cao điểm vè thi hành án dân sự

Trong tháng 5 năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã tiến hành tháng cao điểm về thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau Lễ phát động vào ngày 5/5/2008, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp đoàn công tác của đợt cao điểm đến ba đơn vị là Thi hành án huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên Đông

Sở Tư pháp Bình Định thanh tra nghiệp vụ đối với Thi hành án dân sự huyện An Nhơn

Thực hiện chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Bình Định năm 2008 và Quyết định số 11/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt chương trình thanh tra của Sở Tư pháp năm 2008; ngày 23/5/2008 Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành quyết định số 51/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác thi hành án dân sự và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trưởng Thi hành án dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII trong lĩnh vực thi hành án dân sự về công tác tổ chức cán bộ

Sau khi có Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 21/4/1993, công tác Thi hành án dân sự được Quốc hội quyết định chuyển giao từ Toà án nhân dân sang các cơ quan thuộc Chính phủ. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và tăng cường công tác Thi hành án dân sự theo Điều 136 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,

Ninh Thuận: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho chấp hành viên.

Thực hiện công văn số 461/BTP-KHTC ngày 12/5/2008 của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về thi hành án. Trong hai ngày 19 và 20/6/2008 tại Hội trường Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 50 cán bộ, chấp hành viên trong toàn ngành.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi với công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2008

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, toàn thể công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh ra sức thi đua đạt thành tích cao trong công tác thi hành án dân sự.

Sở Tư pháp Lạng Sơn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện

Vừa qua Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn đã ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện gồm 5 đồng chí công tác tại các bộ phận kế toán, phòng nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh và Thanh tra Sở để tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng.