Chi cục THADS huyện Bảo Yên - dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011 ở Lào Cai

21/11/2011
Bảo Yên là huyện miền núi cửa ngõ phía đông của tỉnh Lào Cai, huyện có 18 xã, thị trấn gồm 15 dân tộc. Là địa bàn có nhiều đầu mối giao thông quan trọng và giáp huyện Lục Yên, Văn Yên tỉnh yên Bái, huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang nên rất thuận lợi cho việc đi lại thông thương giao lưu hàng hoá trong và ngoài tỉnh. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội là sự phát triển của các tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp của vụ việc, nhất là các tội phạm về ma tuý, buôn bán phụ nữ, cố ý gây thương tích... các tranh chấp dân sự ngày càng  nhiều, số lượng án thụ lý tổ chức thi hành ở Bảo Yên tăng hàng năm.


Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động. Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2010, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-CCTHA ngày 22.02.2011 tổ chức thực hiện và phát động phong trào thi đua năm 2011 gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Qua một năm công tác đã đạt được những kết quả như sau:

Thường xuyên bám sát và triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch của Ngành, Chỉ thị số 29- CT/TU ngày 13.10.2009 của Tỉnh uỷ Lào Cai “V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Kế hoạch số 03/KH-THA ngày 15/02/2011 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2011. Chủ động tham mưu UBND huyện trong việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và ban hành Quy chế hoạt động theo Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ.

Chỉ đạo áp dụng thống nhất các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, phân công Chấp hành viên tiếp tục tiến hành, phân loại các vụ việc để tổ chức thi hành án có hiệu quả, thường xuyên theo dõi, xác minh các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm các trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng cố trình trây ỳ, kéo dài không chịu thi hành án.

+ Kết quả giải quyết thi hành án về việc:

Tổng số việc thụ lý: 266 việc. Trong đó: Số có điều kiện thi hành: 198 việc.  Số chưa có điều kiện thi hành: 68 việc. Đã giải quyết được 188 việc, đạt tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn: 95% /số việc có điều kiện thi hành, tăng 7,6 % so với năm 2010, vượt 16% chỉ tiêu thi đua, vượt 11% kế hoạch Ngành giao.

+ Kết quả giải quyết thi hành án về giá trị:

 Tổng số tiền thụ lý: 1.382.179.000 đồng. Trong đó: Số có điều kiện thi hành: 540.564.000 đồng. Số chưa có điều kiện thi hành: 808.055.000 đồng. Đã giải quyết được 519.093.000 đồng, đạt tỷ lệ số giá trị thực: 96% /số việc có điều kiện thi hành, tăng 5% so với năm 2010, vượt 35% theo chỉ tiêu thi đua và 30% chỉ tiệu Ngành giao.  

Xác định công tác giảm án chuyển kỳ sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nên trong năm qua cơ quan đã tập trung rà soát, xác minh, giải quyết tốt các vụ việc thi hành án và đã đạt được kết quả như sau: Số việc chuyển kỳ sau : 67 việc, giảm 29 việc so với năm 2010 đạt tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau - 30% (âm 30%), vượt chỉ tiêu 20%. Số tiền chuyển kỳ sau: 471.713.000 đồng ( giảm 158.083.000 đồng so với năm 2010 ) đạt tỷ lệ giảm tiền chuyển kỳ sau - 25% (âm 25%), vượt chỉ tiêu 20%.

Công tác miễn giảm thi hành án là một trong những biện pháp hữu hiệu làm giảm lượng án tồn đọng. Hàng quý đơn vị tổ chức rà soát, xác minh và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phối hợp với VKSND huyện, TAND huyện miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Năm 2011 đã được xét miễn, giảm 13 việc (14 đối tượng phải thi hành án), với số tiền là 48.517.000 đồng. Trong đó: Miễn thi hành án 10 việc = 27.234.000 đồng. Giảm thi hành án 03 việc = 21.283.000 đồng.

Thực hiện Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/7/2011 của Chủ tịch nước về công tác đặc xá năm 2011 cho người bị kết án phạt tù và ý kiến chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào cai về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2011. Đơn vị đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, giải thích cho thân nhân người phải thi hành án về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội. Đồng thời cử cán bộ thường trực tiếp công dân, đối với ngày nghỉ phân công Chấp hành viên và cán bộ thu tiền và làm các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xét đặc xá. Năm 2011 đã cấp phiếu xác nhận 09 trường hợp với số tiền thu được 47.976.000 đồng.

Làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục đương sự chấp hành án coi đây là biện pháp chính trong quá trình tổ chức thi hành án do vậy trong năm qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên không phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Về công tác tài chính nghiệp vụ thi hành án thực hiện đúng Thông tư 91 ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về lập chứng từ, quản lý, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán, quản lý thu chi tiền thi hành án theo quy định, nộp tiền vào ngân sách, chi trả công dân và cơ quan tổ chức kịp thời, thu nộp và sử dụng phí thi hành án theo đúng quy định không để tồn đọng quỹ tiền mặt tại đơn vị, kiểm kê kho quỹ định kỳ, không để xảy ra tình trạng xâm tiêu tiền thi hành án. Mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo quy định,  ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác các hoạt động thu, chi tài chính, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

Thực hiện tốt công tác bảo quản tang vật, tài sản không để mất, hư hỏng, hoặc sử dụng trái phép. Vật chứng, tài sản để trong kho được sắp xếp gọn gàng, khoa học, mở sổ theo dõi, ghi chép rõ ràng, đầy đủ, có thẻ kho của từng vụ việc đối với từng loại tài sản, thường xuyên kiểm kê kho. Việc xử lý tang vật, tài sản đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Công tác xây dựng, bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ thi hành được thực hiện đúng theo Thông tư số 06 ngày 05.7.2007 của Bộ Tư pháp, các Quyết định thi hành án được lập hồ sơ đầy đủ đúng theo biểu mẫu, hồ sơ phản ánh khách quan đúng quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên. Hồ sơ thi hành xong được kiểm tra, thẩm tra, ký xác nhận của Thủ trưởng trước khi đưa vào lưu trữ. Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ thực hiện theo Quy chế văn thư lưu trữ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, khoa học, quản lý chặt chẽ thuận tiện cho viêc tra cứu, khai thác sử dụng khi cần thiết.

Việc báo cáo hàng tháng, báo cáo đột xuất luôn đảm bảo chính xác về số liệu và thời gian quy định để cấp trên kịp thời nắm bắt các vấn đề vướng mắc trong công tác thi hành án và có hướng chỉ đạo. Báo cáo thống kê thi hành án được lập đầy đủ theo đúng biểu mẫu, số liệu trong báo cáo phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả thi hành án, thời hạn gửi báo cáo thống kê kịp thời, đầy đủ.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Trong năm 2011 không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức được quan tâm thường xuyên nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tác phong làm việc của người cán bộ. Mỗi cán bộ, công chức đều xác định được tư tưởng lập trường vững vàng, yên tâm công tác, nêu cao tinh thần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và đơn vị, nội bộ cơ quan đoàn kết, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ để tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh thi hành án. Đến nay Chi cục THADS Bảo Yên cơ bản được kiện toàn về tổ chức, đơn vị có 7 biên chế trong đó có Chi cục trưởng, 1 Phó Chi cục trưởng, 3 Chấp hành viên, 1 Thẩm tra viên, 1 Thư ký, 1 Kế toán và 1 cán bộ. Đơn vị luôn tạo điều kiện để cán bộ công chức tham gia học tập chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị, không ngừng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, công khai dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo lợi ích của người lao động, động viên đề nghị khen thưởng kịp thời; tăng cường vai trò quản lý lãnh đạo của Thủ trưởng cơ quan, đồng thời xây dựng các Quy chế như: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công, quy chế văn thư lưu trữ... Những nội dung của các quy chế đã từng bước thực hiện và đã phát huy hiệu quả cao trong từng lĩnh vực công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Hiện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên có 3/7 cán bộ, công chức là nữ. Chị em được sắp xếp bố chí công việc phù hợp với năng lực và trình độ của từng người, đồng thời đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nữ tham gia học tập, nâng cao trình độ, quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức là nữ.

Năm 2010 Chi b Thi hành án dân sự Bảo Yên được kiện toàn và tiến hành Đại hội khoá I, nhiệm kỳ 2010-2015. Hoạt động của cấp uỷ Chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị, thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên, đến nay 100% cán bộ, công chức trong đơn vị là Đảng viên. Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức Công đoàn tại đơn vị hoạt động sôi nổi và có hiệu quả. Ngay từ đầu năm BHC Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đề cao việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội quy quy chế đã ban hành đồng thời triển khai và phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

Quán triệt và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, chấp hành viên thực hiện tốt văn minh, văn hoá công sở, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng đến thái độ, hành vi ứng xử của mỗi cán bộ, công chức trong công tác và trong cuộc sống luôn văn minh, lịch sự, tận tụy phục vụ nhân dân. Đơn vị tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội từ thiện như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học… Hàng năm đơn vị đều được công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa, 100% gia đình cán bộ công chức của cơ quan đạt gia đình văn hóa.

Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng theo Quyết định số 57/QĐ-THA, ngày 17/6/2010 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đơn vị xây dựng và thực hiện tốt chương trình, Kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, do đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết thi hành án.

Phối hợp với Phòng Tư pháp, Trợ giúp pháp lý trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản liên quan đến công tác thi hành án.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được nói trên, năm 2011 tập thể đơn vị Chi cục THADS Bảo Yên đã được Bộ Tư pháp tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm” trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác thi hành án dân s của tỉnh Lào Cai.  

Tạ Thị Lan Anh