Cục THADS thành phố Đà Nẵng: Sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS năm 2008 và Tổng kết công tác THADS năm 2011

21/11/2011
Ngày 15/11/2011 Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức Sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS năm 2008; Tổng kết công tác THADS năm 2011 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2012. Đồng chí Võ Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đ/c Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành đến dự.

Năm 2011 với số án thụ lý 11.162 việc tương ứng số tiền phải thi hành 1.139 tỷ đồng; đã thi hành xong: 6.116 việc / 7.272 việc có điều kiện thi hành, đạt 84.1%; Thu được 372,5 tỷ đồng / 493,2 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 75.5% (vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao 2.1%  về việc và 13.5% về giá trị).

Hầu hết các vụ việc thi hành xong là do động viên, giáo dục thuyết phục người phải thi hành án, thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giao tài sản để cơ quan Thi hành án kê biên, xử lý thi hành án. Do có sự phối hợp của các cấp, các ngành tại địa phương động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nên đã hạn chế được các vụ việc cưỡng chế. Nhìn chung, các vụ việc cưỡng chế thi hành án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều thành công, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, được nhân dân, chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ.

Căn cứ dự kiến giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục THADS cho Cục THADS thành phố năm 2012 là 82% về việc, 62% về giá trị, Cục THADS thành phố đã tạm giao chỉ tiêu cụ thể cho 07 Chi cục THADS quận, huyện dựa trên số việc thụ lý và biên chế của từng đơn vị. Tại hội nghị lãnh đạo các Chi cục THADS quận, huyện đã cam kết phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu đã giao và giải quyết giảm án tồn đọng.

Sau 2 năm thi hành Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc tổ chức cơ quan THADS theo mô hình ngành dọc đã tăng cường vị thế của cơ quan THADS, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo thống nhất công tác THADS từ Trung ương xuống địa phương; công tác phối hợp với các ngành được thuận lợi hơn; các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, ủng hộ đến công tác THADS. Trong 2 năm 2010 và 2011 ngành THADS thành phố Đà Nẵng phải tổ chức thi hành 17.471 việc tương ứng số tiền phải thi hành 1.539 tỷ đồng; đã thi hành xong: 12.386 việc / 14.602 việc có điều kiện thi hành, đạt 85 %; Thu được 685 tỷ đồng / 902 tỷ đồng số có điều kiện thi hành, đạt 76%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại như: khối lượng công việc, số lượng tiền, tài sản phải thi hành án ngày càng tăng, trong khi đội ngũ Chấp hành viên không tăng dẫn đến tình trạng quá tải công việc ở một số đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao những kết quả mà công tác THADS đã đạt được trong 2 năm triển khai thi hành Luật THADS, chỉ đạo Cục THADS thành phố: cần phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế nổi bật để rút ra bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo, đặc biệt là đề xuất các giải pháp cụ thể để xử lý việc THADS tồn đọng. Bên cạnh đó, Cục THADS phải tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố; đề xuất Ban Chỉ đạo thi hành dân sự chỉ đạo thi hành những vụ việc phức tạp, vướng mắc; Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tình trạng khiếu nại kéo dài./. 

Lâm Hồng Anh