Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

13/01/2023
Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS)  tỉnh Hải Dương được tổ chức vào sáng ngày 12/01/2023, với sự tham dự của toàn thể công chức và người lao động, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận cơ quan Cục.

 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Kết quả đạt được: Tại cơ quan Cục, về việc đạt 84,75%, vượt 2,25% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Toàn Ngành, về việc đạt 84,26%, vượt 1,76% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: tại cơ quan Cục đã tiếp nhận giải quyết của Cục THADS tỉnh là 23 việc, đã giải quyết: 23/23 việc, đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đã tiếp nhận 13 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục, đã xem xét, giải quyết 13/13 văn bản, đạt tỷ lệ 100%.Công tác kiểm tra tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu. Tại cơ quan Cục, về cá nhân, có 22 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (trong đó có 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 01 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen; 01 cá nhân đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 01 cá nhân đề nghị Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Về tập thể, có 04/05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 01 tập thể được Cục trưởng tặng Giấy khen; có 01 tập thể được công nhận: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng: Bằng khen, có 01 tập thể được Chủ tịch được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Toàn ngành, công nhận xếp Hạng Xuất sắc cho 06 Chi cục, Hạng Tốt cho 06 Chi cục cấp huyện, thành phố, thị xã. Lao động tiên tiến cho 137 cá nhân, 14 tập thể; Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân; Giấy khen của Cục trưởng cho 17 cá nhân và 04 tập thể; Tổng cục trưởng tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 03 cá nhân; danh hiệu chiến sĩ thi đua cớ sở cho 01 cá nhân. Đồng thời, có 06 tập thể đề nghị Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân.
 
Thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan Cục; Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và một số nội dung liên quan dự toán kinh phí năm 2023; tổng hợp kết quả rà soát, thực hiện các Quy chế của cơ quan Cục.

Thảo luận tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung thảo luận làm rõ kết qủa đạt được theo Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, đồng thời đã chỉ rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế để các đoàn viên công đoàn khắc phục và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2023: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2023. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Cục và các đơn vị thuộc Cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên tặng thưởng các Danh hiệu và hình thức khen thưởng; Cơ quan được công nhận là “Cơ quan văn hóa”; các đoàn thể đạt danh hiệu “vững mạnh”; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự của toàn tỉnh xong trên 82,6% về việc và trên 45,6% về tiền chỉ tiêu được giao.
Văn phòng Cục THADS tỉnh