Đại hội chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025

15/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng cục THADS, chiều ngày 12/8/2022 tại Hội trường đa năng – Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Xuân Phương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Chất – Phó chánh văn phòng Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính.
Đại hội chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự. Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Văn Nam – Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra. Theo đó, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ; quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết, Chỉ thị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh toàn diện; triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2025 có từ 1-3 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính phải nhìn nhận, đánh giá đúng thực tiễn hiện nay của công tác thi hành án dân sự, chủ động và xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả như sau: đồng chí Phạm Thị Xuân Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Văn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, chuyên viên giữ chức vụ Chi uỷ viên.
Vụ Kế hoạch – Tài chính