Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 - 2025

20/08/2022
Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS, chiều ngày 19/8/2022 tại Phòng họp số 2, Nhà N1, Trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục THADS. Dự Đại hội có các đại biểu là đảng viên của Chi bộ.
Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tư pháp và Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự. Đại hội đã nghe đồng chí Vương Toàn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. Thay mặt Chi ủy, đồng chí Phan Huy Hiếu, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã báo cáo kiểm điểm công tác Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, với tinh thần tự phê bình và phê bình, Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trước Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự  biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự phải nhìn nhận, đánh giá đúng thực tiễn hiện nay của công tác thi hành án dân sự, chủ động và xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã lắng nghe những ý kiến góp ý, tâm tư, nguyện vọng của một số Đảng viên Chi bộ và ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả như sau: đồng chí Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Vương Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Thị Đào, Thẩm tra viên chính làm Chi uỷ viên của Chi bộ Văn phòng Tổng cục.
Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, sau Đại hội, Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Tổng cục THADS để tổ chức thực hiện trong Chi bộ. Theo đó, trước hết, Chi bộ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tập thể Chi ủy khóa VI đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.
CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ