Đại hội Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015 – 2017

25/04/2015
Thực hiện Chương trình công tác số 03-CT/ĐTN ngày 07/3/2014 của Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2017.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí Thư Đoàn Cơ sở Tổng cục – đoàn viên sinh hoạt tại Chi đoàn cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về phía Đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục có đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục và đồng chí Nguyễn Thị Thìn, Phó Bí Thư Chi đoàn Văn phòng.

 Về phía Chi bộ và Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo có đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Bí Thư Chi bộ, Q.Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại hội đã nghe trình bày đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ khi được thành lập (tháng 5/2013) đến nay và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2017; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến vào các báo cáo. Về cơ bản, Đại hội nhất trí với những nội dung chính trong Báo cáo đánh giá kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Chi đoàn Vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời nhiệm kỳ 2013- 2015, trong đó, nhiều ý kiến tập trung thảo luận về phương hướng hoạt động  nhiệm kỳ 2015 – 2017 và những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó Bí Thư Đoàn Cơ sở Tổng cục THADS cơ bản nhất trí với Báo cáo đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Chi đoàn Vụ. Đóng góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Tổng cục đề nghị bổ sung phát động phong trào ngay tại đơn vị như sắp xếp lại vị trí làm việc, hồ sơ, sổ sách đảm bảo khoa học, sạch, đẹp; Cần tổ chức các hoạt động đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ nhiều hơn nữa như: chương trình viết sổ tay về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghiên cứu, viết các chuyên đề về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo...trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục; đồng thời, đề nghị Chi đoàn vụ phát hiện và giới thiệu cho Đoàn Cơ sở Tổng cục những đoàn viên ưu tú nhất để Đoàn Cơ sở Tổng cục đề nghị Đoàn Bộ xét khen thưởng.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Bí Thư Chi bộ, Q.Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đánh giá cao và ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Chi đoàn Vụ, đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần, trách nhiệm của các đoàn viên trong việc tham gia các hoạt động chung của Tổng cục, của Bộ và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Bí thư Chi bộ mong muốn các đoàn viên Chi đoàn Vụ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí hy vọng các đoàn viên sẽ có một cái đầu lạnh để giải quyết một cách công tâm nhất, đúng quy định của pháp luật, nhưng cũng đồng thời phải có một trái tim ấm để lắng nghe, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó, đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Tổng cục giải quyết đúng pháp luật, hợp lý, hợp tình các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thay mặt Chi ủy, Lãnh đạo Vụ, đồng chí đã bày tỏ sự tin tưởng vào các đoàn viên Chi đoàn – lực lượng nòng cốt và cũng là tương lai của Vụ, đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017 sẽ bồi dưỡng, phát hiện và giới thiệu cho Chi bộ những đoàn viên ưu tú nhất để Chi bộ đề nghị Đảng ủy Tổng cục kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đóng góp ý kiến vào phương hướng hoạt động  nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Chi đoàn, đồng chí Bí Thư Chi bộ đề nghị Ban chấp hành Chi đoàn Vụ cần tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động Đoàn để lôi cuốn được toàn thể đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào. Về phía Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện để Chi đoàn hoạt động hiệu quả, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị.

Thay mặt Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Chi đoàn Vụ cảm ơn các đồng chí Bí Thư Chi bộ, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Tổng cục đã phát biểu, chỉ đạo tại Đại Hội, Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời, sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu, chỉ đạo của các đồng chí để hoàn thiện báo cáo, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Chi đoàn;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Châm, Phó Bí thư Chi đoàn;

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Nam, Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn.

Với 100% đại biểu chính thức có mặt tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017, làm căn cứ để Chi đoàn tổ chức, triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Châm – Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo