Báo Công lý và xã hội ngày 27/11/2019 có bài : Chuyện khó ngờ tại Bình Dương: “Tắc” thi hành án vì văn bản tạm dừng của… Chấp hành viên

03/12/2019