Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/11/2019 có bài: Siết kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu thi hành án

03/12/2019