Đại hội Cựu Chiến binh Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III (2017-2020)

30/03/2017
Sáng ngày 29/3/2017, tại Hội trường lầu 2 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh (CCB) Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh (THADS) đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm lần thứ III, nhiệm kỳ (2017-2022).


Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh khối Dân Chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Quốc Doanh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Ban chấp hành Công đoàn; Đoàn Thanh niên CSHCM cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và thông qua bản kiểm điểm của Chủ tịch hội, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017; theo đó Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Khối Dân chính đảng, cũng như sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Cục THADS thành phố, Hội Cựu chiến binh đã quán triệt cho hội viên giữ vững lập trường tư tưởng về chính trị, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu gương Hội Cựu chiến binh gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương và đã đạt được nhiều kết quả trên từng lĩnh vực hoạt động của Hội CCB. Tham gia tích cực vào các hoạt động do Hội Cựu chiến binh Khối phát động như tham gia vào việc xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, tình đồng đội, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ngày Thương binh Liệt sỹ; Tham gia các hoạt động lễ kỷ niệm ngày giải phóng đất nước, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam; Tổ chức sinh hoạt, hội trại “Lá Trung quân”; Cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên tham gia khu di tích Bộ Tư pháp; Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; Tham gia hội thao, hội diễn Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Thi hành án Dân sự.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: hoạt động Hội chưa thật sự đổi mới về nội dung, phương thức để phù hợp với sự phát triển công tác Hội; chưa phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, hội đoàn thể trong cơ quan như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để đẩy mạnh các phong trào thi đua nên hiệu quả hoạt động công tác Hội chưa cao. Từ đó, Hội CCB Cục THADS thành phố đã đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2017 -2022 để Đại hội thảo luận và đưa vào Nghị quyết để phấn đấu thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Dân Chính đảng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Dân Chính đảng thành phố và đồng chí Vũ Quốc Doanh Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố ghi nhận và  đánh giá cao vai trò của Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi thành lập năm 2009, qua 8 năm hoạt động, Hội Cựu chiến binh đã đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan.
Để tiếp tục đạt hiệu quả tốt trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí cũng nhấn mạnh việc tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, mỗi hội viên phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng bảo vệ Đảng, gắn nhiệm vụ với chất lượng công việc; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động của cơ quan  và địa phương. Triển khai quán triệt học tâp Nghị Quyết Đại hội đại biểu, Cựu chiến binh Việt Nam và Hội CCB thành phố với chủ đề “Trung thành, Đoàn kết, Đổi mới, Gương mẫu”; Tham gia bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “Công sở văn minh sạch đẹp”, thực hành tiết kệm chống lãng phí. Các đồng chí mong rằng Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; luôn luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của “Bộ độ Cụ Hồ”; tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị , tuyên truyền lý tưởng cách mạng trong hội viên; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố.
Đại hội Hội Cựu chiến binh Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022) đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 03 đồng chí: Phạm Đình Quy; Nguyễn Anh Tuấn; Trương Công Thành. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Dân Chính đảng, Ban Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh và sự nhiệt tình công tác của các đồng chí trong Ban chấp hành mới cùng sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của các đồng chí hội viên, Hội Cựu chiến binh Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tích, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như chỉ tiêu công tác của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng Cục THADS thành phố