Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2014

Ngày 17/3/2014, Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn Tổng cục, Tổ trưởng và thành viên Tổ Công đoàn các đơn vị thuộc Tổng cục.

Thống nhất hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại bằng một văn bản có tính pháp lý cao - nhu cầu tất yếu

Để triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT- BTP- NHNNVN giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/01/2014 hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng, hiện nay đang có 03 Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện thí điểm, cụ thể:

Thừa phát lại có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án tại các tổ chức tín dụng

Triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2013 của Quốc hội, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính thống nhất lựa chọn 12 địa phương mở rộng thí điểm Thừa phát lại (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang và Vĩnh Long). Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định phê duyệt Đề án của 12 địa phương mở rộng việc thực hiện thí điểm.

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ tiêu về việc và tiền 4 tháng năm 2014 đối với một số địa phương có lượng việc tiền phải thi hành lớn

Ngày 03/3/2014 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ tiêu về việc và tiền 4 tháng năm 2014 và bàn giải pháp nâng cao kết quả thi hành án dân sự trong thời gian tới đối với một số địa phương có lượng việc tiền phải thi hành lớn. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Trung Tụng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng, Trường phòng Nghiệp vụ của 13 tỉnh, thành phố có số lượng việc, tiền lớn: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Nghệ An, Tây Ninh, Tiền Giang, Thanh Hóa.

Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Chiều ngày 17/02/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do đồng chí Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.

Lễ Bàn giao công việc Lãnh đạo Tổng cục phụ trách Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự

Sáng ngày 12/02, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ Bàn giao công việc giữa Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn về công tác phụ trách Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự.

Khẩn trương đưa Thừa phát lại hoạt động hiệu quả

Mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại còn chậm ở cả Trung ương và địa phương, do vậy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu phải thống nhất về mặt nhận thức, đẩy nhanh công tác xây dựng thể chế; Sở Tư pháp địa phương nơi thí điểm phải tập trung tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương khẩn trương thành lập tối đa số lượng Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt.

Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự họp phiên thứ hai

Ngày 23/01/2014, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã tổ chức phiên họp thứ hai, dưới sự chủ trì của Đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban soạn thảo.

Kiện toàn tổ chức bộ máy Cục Thi hành án dân sự tỉnh và quy định mới về tiêu chuẩn Lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành hai văn bản quan trọng đó là Quyết định số 2785/QĐ-BTP ngày 25/10/2012 phê duyệt cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự, số lượng Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2785/QĐ-BTP ngày 25/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Phạm vi bài viết này sẽ phân tích tổ chức bộ máy của Cục Thi hành án dân sự và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cơ quan thi hành án dân sự địa phương.