Tọa đàm về “Quy trình Thông báo không thụ lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, thấu tình, đạt lý” tại tỉnh Sơn La

Sáng ngày 01/11/2013, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về “Quy  trình Thông báo không thụ lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, thấu tình, đạt lý” tại thành phố Sơn La. Buổi Tọa đàm do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, tham dự Tọa đàm có các đồng chí Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 16 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc; đại diện phía Nam có Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự Tọa đàm có đồng chí Phạm Văn Chung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; đồng chí Sa Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; đồng chí Nguyễn Công Bình, Tiến sỹ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đến dự và đưa tin về Tọa đàm có đại diện Báo Sơn La, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La và Đài truyền hình tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổ chức Tọa đàm về “Quy trình Thông báo không thụ lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, thấu tình, đạt lý”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, sáng ngày 25/10/2013, tại An Giang, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã khai mạc Tọa đàm về “Quy  trình Thông báo không thụ lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, thấu tình, đạt lý” với sự tham gia của các Cục Thi hành án dân sự khu vực phía Nam. Chủ trì Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng và sự tham dự đồng chí Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự. Tới dự Tọa đàm có đại diện Cục công tác phía Nam, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Đặc biệt, Tọa đàm đã có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác thi hành án dân sự.

Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2013

Tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

Lễ bàn giao công việc của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác thi hành án dân sự

Chiều ngày 15/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao công việc giữa Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Thứ trưởng Đinh Trung Tụng về công tác thi hành án dân sự.

Cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động thi hành án

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương tại Hội nghị về công tác quản lý thi hành án các tỉnh phía Bắc diễn ra hôm qua 10/10 tại Hà Nội.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi hành án dân sự.

Ngày 09/10/2013, tại trụ sở Bộ Tư pháp, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi hành án dân sự. Tới dự Lễ ký có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 08/10, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Bí thư Chi bộ Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Phương trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự quán triệt, triển khai Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức

Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, Ngành trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", ngày 24/9/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTP về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

Bàn giao Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/9/2013, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự đã bàn giao Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Trang Thông tin điện tử) cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.