Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tiếp công dân

26/06/2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 25/06, tại điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tiếp công dân liên quan đến các vấn đề: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự có liên quan cùng dự buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe công dân trình bày, phản ánh về vụ việc đã được gửi đến cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp thụ lý và một số cơ quan nhà nước có liên quan, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã giải đáp những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự có liên quan báo cáo chi tiết về vụ việc.
Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Tư pháp thanh tra toàn bộ vụ việc, sớm có kết luận để giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở bảo đảm đúng định của pháp luật, công bằng, khách quan, quyền và lợi ích của các bên.
An Như