Liên ngành Trung ương nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản

08/11/2021
Vừa qua, tại Đà Nẵng, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc họp liên ngành Trung ương để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn, gồm: Vụ Phạm Công Danh (Giai đoạn 1), Vụ Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm và một số vụ việc khác liên quan.

Tham dự cuộc họp, về phía các cơ quan Trung ương có sự tham dự của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Tổng cục THADS và các đơn vị nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy TP. Đà Nẵng; đồng chí Lê Trung Chính, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS TP. Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các cơ quan Cục THADS, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng và các thành viên Ban chỉ đạo THADS TP. Đà Nẵng.
Trên cơ sở báo cáo của Ban chỉ đạo THADS TP. Đà Nẵng về kết quả công tác thu hồi tài sản trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất, các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm về những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương án, giải pháp tháo gỡ để giải quyết dứt điểm vụ việc.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khẳng định, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản và giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó có nhiệm vụ “nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt”, đây là cơ sở quan trọng để cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp và các cơ quan THADS các cấp trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.