Tổng cục THADS tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Chấp hành viên, thẩm tra viên trong thực thi pháp luật, tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu tài sản

23/12/2021
Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-BTP ngày 26/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả”, ngày 22/12/2021, Tổng cục THADS tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Chấp hành viên, thẩm tra viên trong thực thi pháp luật, tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu tài sản theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ Zoom meeting.

Lớp tập huấn được Lãnh đạo Tổng cục THADS giao đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì. Tham dự Lớp tập huấn, về phía Tổng cục THADS có sự tham dự của tập thể Lãnh đạo và toàn thể Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Chuyên viên Vụ Nghiệp vụ 1. Bên cạnh đó, có sự tham dự của đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ (Học viện Tư pháp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế), đại diện Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. Về phía địa phương, có sự tham gia của các Chấp hành viên, thẩm tra viên đại diện cho 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Đặng Văn Huy nhấn mạnh, do tình hình dịch bệnh Covid bùng phát trở lại, để việc tổ chức Lớp tập huấn đạt an toàn, hiệu quả, Tổng cục THADS chuyển từ việc tổ chức Lớp tập huấn theo hình thức trực tiếp sang tổ chức trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ Zoom meeting. Lớp tập huấn chú trọng đến các kỹ năng tác nghiệp; tình huống pháp lý, khó khăn, vướng mắc thường gặp và biện pháp giải quyết trong quá trình thực thi pháp luật, tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại có liên quan về quyền sở hữu tài sản của cán hân, tổ chức trong công tác THADS.
Trước khi Lớp tập huấn diễn ra, Ban tổ chức đã gửi tài liệu trước để các cơ quan THADS, các đại biểu tham dự chủ động nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức liên quan công tác THADS. Để thuận lợi cho việc tiếp nhận các ý kiến của các điểm cầu, Ban tổ chức cử tổ thư ký tiếp nhận các ý kiến (qua email, tin nhắn …) của các cơ quan THADS địa phương.
Tại Hội nghị, các Báo cáo viên trình bày và trao đổi trực tiếp 03 Chuyên đề (Bao gồm: 1.Một số nội dung về quyền sở hữu; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu có liên quan đến công tác thi hành án dân sự; 2.Thực trạng quy định pháp luật và thực thi pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân trong công tác thi hành án dân sự. Giải pháp hoàn thiện; 3.Một số vấn đề lưu ý về kỹ năng của Chấp hành viên trong việc xác định, phân chia, tham gia giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung. Tình huống thực tiễn và những vấn đề cần lưu ý.)
Phần trao đổi, thảo luận, Tổng cục THADS đã nhận và giải đáp trực tiếp các vấn đề khó khăn, vướng mắc của một số cơ quan THADS địa phương (TP Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Trị, Cà Mau,...); đối với những vướng mắc do các đại biểu đề xuất trực tiếp tại Lớp tập huấn, cần có thời gian nghiên cứu, giải đáp, Tổng cục THADS sẽ tổng hợp, giải đáp địa phương trong thời gian sớm nhất.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom meeting nên còn có những khó khăn như chất lượng đường truyền, sự tương tác giữa người truyền đạt và người nghe. Tuy nhiên, việc tập huấn bằng hình thức trực tuyến đã giúp mở rộng số lượng Chấp hành viên, Thẩm tra viên tham dự của các cơ quan THADS địa phương, đây chính là lực lượng giúp Thủ trưởng cơ quan THADS địa phương trong công tác tổ chức THADS.
Bế mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 chúc mừng sự thành công của Lớp tập huấn, cảm ơn sự tham gia đông đủ của các điểm cầu và mong muốn các địa phương tiếp tục cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu trong năm tới.
Vụ Nghiệp vụ 1