Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra án tín dụng ngân hàng và án bán đấu giá tài sản thành chưa giao tài sản tại tỉnh Hậu Giang

09/06/2022
Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-TCTHADS ngày 03/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo án tín dụng ngân hàng và án bán đấu giá tài sản tại cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sáng ngày 09/6/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Hậu Giang, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng Đoàn kiểm tra đã tổ chức họp công bố Quyết định kiểm tra. Tại buổi công bố, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã báo cáo tóm tắt kết quả thi hành án dân sự, thi hành án tín dụng, ngân hàng, công tác bán đấu giá tài sản thành 08 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn. Theo đó, đối với án tín dụng ngân hàng:  Tổng số phải thi hành án tín dụng ngân hàng chiếm 6,56% về việc và 59,03% về việc so với số việc và tiền phải thi hành án trên địa bàn nhưng kết quả thi hành xong còn chưa cao (đạt tỷ lệ 14,76% về việc, 8,23% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án). Đây cũng là một trong những thách thức lớn đối với tỉnh Hậu Giang để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về tiền trong những tháng cuối năm.
Trên cơ sở lắng nghe những ý kiến phát biểu của đại diện các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS trên địa bàn, Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đã quán triệt một số nội dung thực hiện với thành viên Đoàn, Lãnh đạo Cục, Chi Cục và cơ quan THADS địa phương. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hậu Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục THADS, trong thời gian tới Lãnh đạo Cục THADS tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án trong thời gian tới.
Đoàn kiểm tra tiếp tổ chức đối thoại giữa các tổ chức tín dụng, cơ quan thi hành án địa phương, với sự tham gia của Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang trong ngày 10/6/2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng.
Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS