Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 5 tháng năm 2024 và kết quả tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

14/03/2024


Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Sáng ngày 13/3/2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Long An về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC 5 tháng đầu năm và kết quả tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Báo cáo của Cục THADS tỉnh Long An tại buổi làm việc cho thấy, 5 tháng đầu năm 2024, kết quả công tác THADS của tỉnh Long An cơ bản giữ nhịp, việc triển khai thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, nhất là việc đã tổ chức Hội nghị, thành lập Tổ và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đáng Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại một số đơn vị còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, vẫn còn tình trạng công chức vi phạm vị xử lý kỷ luật, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều và có xu hướng tăng cao, việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ tại một số đơn vị còn nhiều khó khăn, bất cập.
Tại buổi làm việc, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS thuộc Cục THADS tỉnh Long An đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chi tiêu nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.
Ông Bùi Phú Hưng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Đức Thọ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An phát biểu tại  buổi làm việc
Ông Đặng Hoàng Yên, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, vượt khó khăn để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và thực hiện tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp của toàn thể công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Long An. Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ và Công văn số 693-CV/BCSĐ, Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý một số vấn đề, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan THADS tỉnh Long An tập trung triển khai thực hiện một số nội dung:
1. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
Thủ trưởng các cơ quan THADS cần nhận diện đúng tình hình, Bám sát Chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ để triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động bình thường của đơn vị, trong đó lưu ý:
- Tập trung xác minh, phân loại án chính xác và tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục thi hành án theo đúng quy định, nhất là các vụ việc thục lý mới, các vụ việc có điều kiện thi hành án; rà soát lại toàn bộ các khoản tiền tạm thu trước khi xét xử để xử lý theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong thu, xử lý tiền của phạm nhân;
- Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS cân tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả công việc của Chấp hành viên, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cao để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh phát sinh các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.
- Tích cực tranh thủ thủ sự lãnh đạo, chỉ đao của cấp ủy, UBND, Ban chỉ đạo THA các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn
- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đảm bảo thực hiện hết trách nhiệm của cơ quan THADS.
2. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp
- Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.
- Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát kỹ kết quả tự kiểm tra, sắp xếp hồ sơ đảm bảo khoa học, thống nhất và đúng quy định, trường hợp cần thiết, chỉ đạo kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo một số đơn vị trực thuộc.
- Đối với công tác đảng, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định.
- Đối với những nội dung chưa rõ, có khó khăn vướng mắc đề nghị Cục THADS tỉnh Long An tổng hợp, có văn bản báo cáo Tổng cục đề thống nhất hướng dẫn chung trong toàn Hệ thống
Ninh Văn Sinh - VP Tổng cục THADS