Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự tại Hải Phòng

05/09/2012
Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2012 (ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-BTP ngày 14/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Bồi thường nhà nước tổ chức “Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự” cho đối tượng là cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số các tỉnh lân cận.

Tham gia Hội nghị có Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Cục Bồi thường nhà nước đã báo cáo các chuyên đề về phạm vi trách nhiệm bồi thường, căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường, thiệt hại được bồi thường và xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; thủ tục giải quyết bồi thường, thủ tục cấp phát, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

 

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và đề xuất những ý kiến, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác bồi thường nhà nước. Bên cạnh đó các đại biểu cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc đặc thù trong lĩnh vực thi hành án dân sự từ phía các quy định của pháp luật như: vấn đề liên quan tới quy trình giải quyết bồi thường, vấn đề xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, vấn đề thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP…

Kết thúc Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; thống nhất về nhận thức, hình thức và biện pháp thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường trong thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, Các đại biểu cũng đánh giá cao về sự chủ động của Cục Bồi thường nhà nước trong việc triển khai hoạt động tập huấn nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời quán triệt nội dung, tinh thần của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận trong thời gian tới thực hiện việc giải quyết bồi thường tuân thủ đúng quy định của pháp luật, mặt khác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nhằm tránh để xảy ra sai sót, gây ra thiệt hại cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động nghiệp vụ về thi hành án dân sự.

 

Phạm Trường Hải

Phạm Trường Hải - Cục Bồi thường nhà nước


Các tin khác