THADS tỉnh Lào Cai: Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát thường xuyên công tác thi hành án

Ngày 02/12/2008 đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai do đồng chí Hà Xuân Kiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên công tác thi hành án dân sự năm 2008 tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.

Điện Biên: Kết quả công tác thi hành án huyện Điện Biên năm 2008

Thực hiện chương trình công tác năm 2008 của ngành, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp, cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Điện Biên, và sự chỉ đạo trực tiếp của Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên. Năm 2008 bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình, Thi hành án dân sự huyện Điện Biên đã liên tục mở hai đợt cao điểm về Thi hành án dân sự nhằm giải quyết các án tồn đọng, dây dưa, kéo dài, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của mình và đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

Quảng Ngãi tổng kết công tác giải quyết án tồn đọng năm 2008

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành tư pháp đối với lĩnh vực Thi hành án dân sự; tập trung giải quyết thi hành xong hoàn toàn 75% về việc và 55% về tiền có điều kiện thi hành, phấn đấu giải quyết giảm án tồn đọng từ 10% đến 15 % số lượng việc so với năm 2007

Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2008

Năm 2008 đối với công tác thi hành án dân sự đã kết thúc. Nhìn lại một năm đã trôi qua, có thể nói các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh đã đạt được rất nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác đã đề ra.

Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở Cà Mau

Năm 2008 công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục tạo được sự chuyển biến mới, tỷ lệ thi hành về việc và về giá trị đề tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2007. Một trong những nguyên nhân đạt được kết quả này chính là đã tạo được cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đánh giá kết quả công tác năm 2008

Ngày 06/11/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự năm 2008. Tham dự hội nghị có ông Phan Phi Hổ, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng và Chấp hành viên của Thi hành án dân sự 11 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Tổng kết thực tiễn 05 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trong ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 1415/THA-HCTHTV ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp về việc yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự ở địa bàn mình, nhất là các quy định của Bộ luật liên quan đến thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định về dân sự trong vụ án hình sự; nêu bật những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định này và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung; Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo cụ thể như sau:

Công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2008

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự năm 2008. Ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt triển khai nhiều chương trình công tác, lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Chấp hành viên, cán bộ công chức tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ án khó, tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Thi hành án dân sự  toàn tỉnh. Chính vì vậy, năm 2008 các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đạt được những kết quả cụ thể sau:

THADS tỉnh Lào Cai: Thành lập Chi đoàn thi hành án dân sự

Xét thấy sự cần thiết phải có Chi đoàn riêng để hoạt động. Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã có tờ trình xin thành lập lập Chi đoàn.

Quảng Ngãi: kết luận kiểm tra nghiệp vụ thi hành án dân sự tại các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long

Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 03/9/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự tại cơ quan Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long; Trong thời gian từ ngày 16/9/2008 đến ngày 26/9/2008, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thi hành án, hoạt động thu chi tài chính thi hành án và kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí do Ngân sách cấp từ ngày 01/10/2006 đến ngày 30/8/2008 tại cơ quan Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long.