Công tác Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi qua sáu tháng đầu năm 2008

23/04/2008

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự; thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm ngành tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2008; đồng thời dưới sự chỉ đạo chung của Giám đốc Sở Tư pháp, ngay từ đầu năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai và quán triệt cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh xây dựng chương trình hành động, lập kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên và cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự.Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện với mục tiêu kiên quyết đưa ra thi hành 100% vụ việc có điều kiện thi hành, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ án khó, phức tạp, kéo dài nhiều năm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự.

 Trong sáu tháng qua(từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/3/2008), được sự quan tâm quản lý chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh cùng Thi hành án dân sự các huyện và thành phố thuộc tỉnh đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp đột phá, giải quyết nhiều vụ án khó, tồn đọng nhiều năm … Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Ban trực ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh “… án đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành, trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy trình giải quyết án; cần đôn đốc, động viên, giáo dục và thuyết phục để người thi hành án tự nguyện thi hành; nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, không chịu thi hành án thì kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc họ thực hiện nghĩa vụ của mình…”..  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo đó, trong sáu tháng qua các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết xong nhiều vụ việc mà người phải thi hành án sau khi được Chấp hành viên cơ quan Thi hành án động viên, thuyết phục đã tự nguyện thi hành án, như: vụ Hà Văn Thành, Nguyễn Văn Giới, Nguyễn Văn Quang , ở Phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi; vụ  Nguyễn Văn Liên, ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức; vụ Võ Thị Nhờ, ở thành phố Quảng Ngãi; vụ Nguyễn Thuận, ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành; vụ Trần Nô, Nguyễn Thị Vân, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa… Tuy nhiên, các cơ quan Thi hành án cũng kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những người phải thi hành án mặc dù có điều kiện thi hành án và đã được động viên, thuyết phục nhưng vẫn không tự nguyện thi hành án, như: vụ Phạm Đạt, ở Phổ Khánh, Đức Phổ… Chính vì vậy, trong công tác thi hành án đã mở ra nhiều hướng mới và nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp tục giải quyết thi hành án trên địa bàn toàn tỉnh, đưa tỷ lệ thi hành án về việc và  tiền giải quyết xong đạt từ 70% trở lên so với số việc và tiền có điều kiện thi hành.

                Cùng với công tác thi hành án dân sự,  trong sáu tháng đầu năm các mặt công tác khác luôn được các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi chú trọng, như: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án là một mảng quan trọng luôn được Giám đốc Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra hàng chục lần đối với cán bộ, chấp hành viên nói riêng và các cơ quan thi hành án dân sự huyện và thành phố thuộc tỉnh nói chung, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong hoạt động thi hành án. Đồng thời, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2008 và tổ chức kiểm tra hoạt động kế toán thi hành án đối với 14 Thi hành án dân sự huyện và thành phố thuộc tỉnh; riêng đối với hoạt động kiểm tra nghiệp vụ thi hành án dân sự sẽ được thực hiện trong thời gian tớ.i

Với những nổ lực của các cơ quan Thi hành án dân sự, chúng ta tin tưởng kết quả thi hành án trong năm 2008 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp đề ra; đồng thời góp phần đưa công tác thi hành án dân sự từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo cho các Bản án, Quyết định có hiệu lực được thi hành trên thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân./.

Phạm Huy Ân