Ninh Thuận: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho chấp hành viên.

01/07/2008

Thực hiện công văn số 461/BTP-KHTC ngày 12/5/2008 của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về thi hành án. Trong hai ngày 19 và 20/6/2008 tại Hội trường Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 50 cán bộ, chấp hành viên trong toàn ngành.Theo chương trình các đại biểu được lãnh đạo Sở và lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản như: Đạo đức nghề nghiệp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên; một số vấn đề về thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; việc áp dụng và thực hiện biện pháp cưỡng chế trong thi hành án; quy định chung về kế toán nghiệp vụ thi hành án và những điểm sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp v.v. Đồng thời tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng vào cuối buổi tập huấn.

Qua đợt tập huấn này đã từng bước nâng cao đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho cán bộ, chấp hành viên cơ quan thi hành án trên toàn tỉnh; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ mà ngành và địa phương giao./.

Ngọc Hùng