Bình Thạnh: 7 năm liên tục đạt cờ thi đua Ngành Tư pháp

10/01/2023
Trong năm qua, lãnh đạo và các cán bộ công chức Chi cục THADS Quận Bình Thạnh luôn đoàn kết đồng sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
 

Trong năm 2022, tổng số việc giải quyết là 5.224, số thi hành xong là 2734 việc, tăng 735 việc (tăng 36,77%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 1,35% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Tổng số tièn giải quyết là 3052.215.632 nghìn đồng, thi hành xong là 579.240.653 nghìn đồng, tăng 266.386.937 nghìn đồng (tăng 85,15%) so với cùng kỳ năm 2021,vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 13,10%.
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 Chi cục THSDS quận Bình Thạnh phấn đấu: Nâng cao chất lượng THADS, tỷ lệ thi hành xong trên 82,5% về việc và trên 45,5% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Tăng cường công tác quản lý kho vật chứng; thường xuyên tự rà soát, kiểm kê toàn bộ vật chứng; chủ động phối hợp với cơ quan công an trong bảo quản vật chứng đặc thù, vật chứng là ma túy, đảm bảo an ninh, an toàn; Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai việc khuyến khích thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trong hoạt động của đơn vị; Tập trung thi hành các vụ việc thi hành án dân sự trong hình sự, thi hành dứt điểm án có điều kiện trên ba năm chưa thi hành, thu hồi tài sản của nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng; tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không để phát sinh vụ việc mới.
 
Để đạt được các mục tiêu đó, thời gian tới, Chi cục THADS Quận Bình Thạnh tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Cán bộ, công chức tại đơn vị theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018. Quán triệt triển khai đến từng đảng viên, công chức, người lao động tại đơn vị Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, đảm bảo đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
 
Đồng thời rà soát, đẩy nhanh công tác xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện kế hoạch giải quyết án tồn, phân loại án và thực hiện thủ tục miễn giảm án có đủ điều kiện miễn giảm, tìm ra các nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ những khó khăn đồng thời chỉ đạo thực hiện giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành ngay để nâng cao tỷ lệ giải quyết thi hành án; Thực hiện tốt các chế độ và đời sống kinh tế cho cán bộ công chức thi hành án.
 
Tính đến năm 2022, Chi cục THADS quận Bình Thạnh đã 07 lần vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Ngành tư pháp. Chính những thành tích này, là tiền đề, động lực để lãnh đạo và cán bộ công chức ngành tư pháp tiếp tục cùng sức, đồng lòng phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa trong những năm tới.