Kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

17/01/2023
Thực hiện Quyết định số 424/KSTHADS-QĐ và kế hoạch số 425/KH-VKS ngày 16/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, theo Kế hoạch, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Điện Biên.
 

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Vũ Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn kiểm sát còn có đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, lãnh đạo và kiểm sát viên Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên là thành viên; thời gian trực tiếp kiểm sát 03 ngày làm việc, kể từ ngày 10 đến ngày 13/01/2023; thời điểm trực tiếp kiểm sát (từ ngày 03/01/2022 đến 30/11/2022).
 
Kết thúc buổi công bố Quyết định kiểm sát, Cục THADS tỉnh đã cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu, hồ sơ, sổ sách để Đoàn Kiểm sát tiến hành kiểm sát. Sau thời gian 03 ngày làm việc, chiều ngày 13/01/2023, Đoàn kiểm sát đã công bố nội dung Dự thảo Kết luận. Tại buổi thông qua Dự thảo Kết luận, các Chấp hành viên, công chức thuộc các lĩnh vực được phân công công tác đã trao đổi trở lại những nội dung Dự thảo Kết luận đã nêu, giải trình, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại làm cơ sở để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành Kết luận chính thức sau đợt kiểm sát trực tiếp.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lường Văn Sương, Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay Lãnh đạo Cục cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Cục THADS tỉnh trong hoạt động THADS, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS cấp huyện trong tổ chức thi hành án tại địa phương và tại cơ sở, góp phần nâng cao kết quả THADS, đồng thời tiếp thu những nội dung mà Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nêu, đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các cơ quan THADS hai cấp trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa công tác THADS cũng như hoạt động kiểm sát hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. 
Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh