Sign In

Họp báo về công tác thi hành án dân sự Quý II năm 2017

11/04/2017

Họp báo về công tác thi hành án dân sự Quý II năm 2017
Sáng ngày 07/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo về công tác thi hành án dân sự Quý II năm 2017. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Cục THADS tỉnh, phóng viên, biên tập viên các báo, đài trên địa bàn tỉnh, cùng với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa, huyện Đông Hòa.
 
Tại buổi họp báo, Đồng chí Hà Công Khánh - Cục trưởng, Người phát ngôn thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thông tin cho các cơ quan báo chí biết kết quả một số mặt công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, các giải pháp công tác thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, tổng số việc phải thi hành là 4.853 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 3.558 việc (chiếm tỷ lệ 73,3%), số chưa có điều kiện thi hành là 1.295 việc (chiếm tỷ lệ 26,7%); trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 1.717 việc, đạt tỷ lệ 48,3% (tăng 1,3% so với cùng kỳ). Tổng số tiền phải thi hành là 330.758.156.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 228.550.012.000 đồng (chiếm tỷ lệ 69,1%), số chưa có điều kiện thi hành là 102.208.144.000 đồng (chiếm tỷ lệ 30,9%); trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong 47.781.918.000 đồng, đạt tỷ lệ 20,9% (tăng 8,9% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, các mặt công tác khác của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều khởi sắc, các cơ quan THADS đã chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch công tác năm của đơn vị; triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao năm 2017: Việc thụ lý, ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, đúng pháp luật; công tác phân loại án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kết quả phân loại án tương đối chính xác; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm mạnh so với cùng kỳ; công tác tổ chức cán bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo dân chủ, khách quan; việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh được thực hiện đầy đủ.v.v.
 
Một số hình ảnh tại buổi họp báo
 
Trong quý III năm 2017, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác vận động, thuyết phục các đương sự có điều kiện thi hành án tự nguyện thi hành; đồng thời, cương quyết tổ chức cưỡng thi hành chế đối với những đương sự có điều kiện thi hành án nhưng cố tình không chấp hành thi hành án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, nâng cao kết quả thi hành án dân sự. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu “Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật” được giao. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra hoạt động của nội bộ ngành, đặc biệt là kiểm tra việc phân loại án và tiến độ tổ chức thi hành án nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
Kết luận buổi họp báo, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan Báo chí, các Phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; Tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự; đồng thời, nếu khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự thì đề nghị các Báo làm việc trao đổi với Cục trưởng (Người phát ngôn cơ quan THADS tỉnh) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan./.

 


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: