Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

03/05/2017

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017
          Chiều 27/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn Tỉnh. Thành phần tham gia Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.
 
          Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2017; phân mức độ hoàn thành theo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (có đối chiếu, so sánh với cùng kỳ 2016). Theo đó, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh phải tổ chức thi hành 4.853 việc. Trong đó, có 3.558 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 73,3%) và 1.295 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 26,7%). Kết quả, đã giải quyết xong 1.717 việc/3.558 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 48,3%/72% chỉ tiêu giao (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2016). Số việc chuyển kỳ sau là 3.136 việc (bằng với cùng kỳ năm 2016), trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 1.841 việc.
          Tổng số phải thi hành về tiền là 330.758.156.000 đồng. Trong đó, có: 228.550.012.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 69,1%) và 102.208.144.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 30,9%). Kết quả, đã giải quyết xong 47.781.918.000 đồng/228.550.012.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 20,9%/33% chỉ tiêu giao (so với cùng kỳ năm 2016 tăng 8,9%%). Số tiền chuyển kỳ sau là 282.994.238.000 đồng (tăng 4,5% so với cùng kỳ), trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 180.786.094.000 đồng.
          Về các mặt công tác khác, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn Tỉnh cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực: Đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành án đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật; rà soát, chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành các Quy chế phối hợp trên địa bàn theo quy định; trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm mạnh so với cùng kỳ; công tác tổ chức cán bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo dân chủ, khách quan.v.v.
 
   
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2017
 
          Đánh giá kết quả công tác đạt được 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, các mặt công tác của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn Tỉnh có nhiều chuyển biến khởi sắc, tích cực; các cơ quan Thi hành án dân sự đã chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tập trung nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu thi hành án được giao năm 2017. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát và trực tiếp hơn; tập trung nguồn lực và công tác chỉ đạo đối với những đơn vị có lượng án lớn, đặc biệt là những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, án trọng điểm, án có liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tổ chức giao ban định kỳ, lấy kết quả làm thước đo hàng đầu trong đánh giá hiệu quả quản lý của thủ trưởng đơn vị. Việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong chỉ đạo công tác phối hợp và giải quyết những vụ việc phức tạp, cưỡng chế lớn. Công tác quán triệt và triển khai chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ, Tổng cục được thực hiện nghiêm túc, không để bị sót việc và chậm tiến độ. Kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chấn chỉnh, tăng cường .v.v.
       Tại Hội nghị, đồng chí Hà Công Khánh, Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Tỉnh ghi nhận kết quả đạt được, những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, cán bộ, công chức thi hành án trên địa bàn Tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên, để hoàn thành được chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017 còn rất nhiều việc phải thực hiện quyết liệt hơn nữa; đồng chí đã chỉ đạo các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc trọng điểm, án có giá trị phải thi hành lớn, những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng; đề ra các giải pháp nâng cao kết quả thi hành án về việc, về tiền; đảm báo chính xác trong xác minh, phân loại án; tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành; công tác hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, không để phát những vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu nại đông người, vượt cấp.
 

Tập trung thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thời gian đến
 
        Hội nghị thống nhất kết quả công tác đạt được 06 tháng đầu năm 2017, đã thảo luận đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đồng thời bày tỏ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.
 


Theo Hữu Toàn - Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: