Sign In

Tổng Cục thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Phú Yên và kiểm tra chuyên đề về công tác xác minh phân loại án tại Chi cục THADS huyện Đông Hòa và Chi cục THADS huyện Phú Hòa.

23/10/2017

Tổng Cục thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Phú Yên và kiểm tra chuyên đề về công tác xác minh phân loại án tại Chi cục THADS huyện Đông Hòa và Chi cục THADS huyện Phú Hòa.
Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-TCTHADS ngày 07/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2017 và Quyết định số 980/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Phú Yên và kiểm tra chuyên đề về công tác xác minh, phân loại án tại Chi cục THADS huyện Đông Hòa và Chi cục THADS huyện Phú Hòa, sáng ngày 18/10/2017 tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Phú Yên, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố Quyết định kiểm tra.
 
Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tường, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 làm phó Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Như Chiến, Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thẩm tra viên chính, thành viên; đồng chí Nguyễn Như Sơn, Thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 1, thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Thẩm tra viên vụ Nghiệp vụ 3, thành viên; đồng chí Lê Thị Phương, chuyên viên giải quyết khiếu nại tố cáo, thành viên; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, thư ký vụ Nghiệp vụ 2, thành viên.

Hình ảnh tại buổi công bố Quyết định kiểm tra của Đoàn kiểm tra Tổng cục THADS
Về phía các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên có đồng chí Hà Công Khánh Cục trưởng, các đồng chí là phó Cục trưởng, trưởng phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành dân sự huyện Đông Hòa, huyện Phú Hòa có mặt tại buổi công bố. Mở đầu buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tường, phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra. Tiếp theo đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, phó Tổng Cục trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt sâu sắc nội dung của Kế hoạch kiểm tra, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra nhằm nắm được ưu, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên giúp cơ quan thi hành án dân sự địa phương khắc phục tồn tại, thiếu sót, tháo gỡ vướng mắc nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ rõ yêu cầu từng nội dung kiểm tra và xác định thời gian kiểm tra là từ ngày 18- 28/10/2017.

Hình ảnh Đ/c Nguyễn Tư Pháp trình bày báo cáo kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Tư Pháp, phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên trình bày nội dung báo cáo kiểm tra. Theo báo cáo trong năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đưa ra thi hành 7.806 việc tương đương với số tiền 697.980.353.000 đồng, đã ủy thác 331.584.001.000 đồng, số tiền còn phải thi hành án 366.396.352.000 đồng, kết quả thi hành xong trong số có điều kiện 6.387 việc đạt tỉ lệ 79,51% (tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 7,51% chỉ tiêu được giao năm 2017), tương ứng với số tiền đã giải quyết xong 98.588.119.000 đồng, đạt tỷ lệ 42,58% (giảm 5,42% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 9,58% đạt chỉ tiêu được giao năm 2017), số việc chuyển kỳ sau bằng năm 2016, số tiền chuyển kỳ sau giảm 6,8%, thiếu 0,7% chỉ tiêu giao năm 2017.
Qua nghe nội dung báo cáo, Trưởng Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên làm rõ thêm một số nội dung: tình hình bảo vệ cưỡng chế có huy động lực lượng, khó khăn vướng mắc trong phối hợp công tác cưỡng chế, chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự có gì thuận lợi, khó khăn; công tác phối hợp với trại, trại tạm giam về thông báo thi hành án và thu tiền của bị can, bị cáo, phạm nhân; khó khăn vướng mắc trong thi hành án tín dụng ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước; làm rõ một số trường hợp vật chứng còn tồn kho, công tác phối hợp trong xử lý vật chứng, xử lý tiền tồn thu tại trại giam.

 
Đồng chí Hà Công Khánh đã trả lời hết các câu hỏi của Đoàn kiểm tra đưa ra và chỉ đạo thực hiện sự phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ phòng làm việc, phương tiện và cử lãnh đạo, cán bộ liên hệ giải trình giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành công tác kiểm tra tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: