Sign In

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Nghiệp vụ thi hành án

07/09/2017

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Nghiệp vụ thi hành án
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TCTHADS ngày 13/7/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án dân sự cho đồng chí Huỳnh Thị Hải Lâm
Sáng ngày 07/8/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ trao Quyết định. Thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đồng chí Nguyễn Tư Pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm lại cho đồng chí Lâm và có phát biểu giao nhiệm vụ. Đồng chí Huỳnh Thị Hải Lâm xin hứa tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Cục và công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: