Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

30/12/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023
Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành an dân sự tỉnh Phú Yên.
          Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác chuyên môn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập cho đời sống cán bộ, công chức; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, quản lý tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động công tác Thanh tra nhân dân năm 2022. Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trên, cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Hình ảnh tại Hội nghị cán bộ công chức, người lao động
         Nhìn chung trong năm 2022, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động; Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, công chức, người lao động đã tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo…; Có nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn đi vào chiều sâu theo sát các sự kiện chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh cũng như đất nước; Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCC, NLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”...

Hình ảnh Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị 
         Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh, điều này sẽ góp phần giúp cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh có động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2023./.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Phú Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: