Sign In

Phú Hòa, với Hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trong những tháng đầu Năm 2023

29/03/2023

Phú Hòa, với  Hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự  trong những tháng đầu Năm 2023
      Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐTHADS). Huyện Phú Hòa, rất quan tâm đến... công tác thi hành án dân sự, hàng năm đều xây dựng Kế hoạch, quy chế hoạt động và kiện toàn thành viên BCĐTHADS, sau khi có sự thay đổi nhân sự để kịp thời đưa vào hoạt động đạt hiệu quả góp phần cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Phú Hòa đạt kết quả khả quan hơn.
           Ngày 27/3/2023, BCĐTHADS huyện Phú Hòa đã tổ chức Hội nghị với những hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trong những tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội với sự chủ trì của Đ/c Nguyễn Bá Khải- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐTHADS huyện và sự tham gia đầy đủ của các thành viên BCĐ huyện. Nhìn lại trong 5 tháng qua, kết quả công tác thi hành án dân sự huyện đạt 16,84 % về việc, 48,79% về tiền. Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện đã báo cáo và đề xuất quan điểm xử lý để BCĐTHADS huyện trao đổi và cho ý kiến đối với một số vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng từ những năm trước chuyển sang để kịp thời xử lý, nhất là những vụ việc có vướng mắc về đất đai, tranh chấp ranh giới liền kề, chuyển giao quyền sử dụng trong các vụ việc phân chia tài sản chung, thừa kế ... cho ý kiến để cưỡng chế, xử lý những vụ việc có điều kiện thi hành mà đương sự có hành vi chống đối quyết liệt, làm ảnh hưởng đến an ninh trật địa phương...

Hình ảnh tại Hội Nghị
             Hội nghị đã góp ý sôi nổi từ thành viên trong BCĐ, có nhiều ý kiến hay và sâu sắc để góp phần cho việc kết luận Hội nghị mang tính hiệu quả cao. Đặc biệt là ý kiến của đ/c Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, rất chính xác và trọng tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan nội chính có liên quan và UBND các xã luôn phối hợp chặt chẽ trong thi hành án dân sự và nhất là trong việc tham gia cưỡng chế các vụ án có tính chất phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự đạt kết quả trong 5 tháng đầu năm 2023 và những năm tiếp theo.
            Chi cục Thi hành án dân sự huyện luôn tiếp thu và chân thành cảm ơn đến với những đóng góp quý báu và sự chia sẻ khó khăn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Phú Hòa của các thành viên BCĐ, nhất là sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đã góp phần cho công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua đạt kết quả khả quan hơn./.


Theo Lê Lanh - Chi cục THADS huyện Phú Hòa

Các tin đã đưa ngày: