Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

20/12/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
          Được sự thống nhất của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 15/12/2022, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 do đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Nguyễn Tâm Hào, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Về thành phần triệu tập Hội nghị có Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh, các đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” và các đồng chí có thành tích xuất sắc được khen thưởng năm 2022.
              Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nêu khái quát những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS năm 2022, cụ thể như sau:
             Trong năm 2022, mặc dù những tháng đầu năm tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn nhưng công tác quản lý nhà nước về THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác, tạo được bước chuyển biến tích cực. Trong năm, ngành THADS các cấp đã thi hành xong 5.875 việc/7.148 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 82,19% (vượt 0,19% chỉ tiêu được giao, tăng 6,93% so với năm 2021), số việc chuyển kỳ sau giảm 258 việc (giảm 8,33%) so với cùng kỳ năm 2021; về tiền đã thi hành xong là 367,4 tỷ đồng/527,9 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 69,59%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 29,49%, tăng 34,09% so với năm 2021, số tiền chuyển kỳ sau giảm 424,2 tỷ (giảm 23,47%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm, có 08/10 đơn vị đạt và vượt 02 chỉ tiêu về việc và về tiền được giao. Đây là kết quả đáng khích lệ cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hệ thống THADS toàn quốc.
Hình ảnh Cục trưởng phát biểu tại buổi Hội nghị
                Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắng nhìn nhận công tác THADS, theo dõi THAHC năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn một số vụ việc phức tạp kéo dài, đã được tập trung xử lý, giải quyết những vẫn chưa thi hành xong; một vài vụ việc tồn đọng nhiều năm trước đây chưa giải quyết xong và có nghi cơ bồi thường nhà nước; một số vụ việc kê biên cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá trong quá trình tác nghiệp Chấp hành viên vẫn còn để xảy ra nhiều sai sót, chưa tuân thủ đúng các trình tự thủ tục trong THADS; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức, trong quá trình giải quyết còn có những sai sót; Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng nhiều Bản án, Quyết định hành chính thuộc phạm vi theo dõi chưa thi hành xong, mặc dù Cục THADS tỉnh đã có nhiều đề nghị, kiến nghị những chưa được giải quyết (đã thi hành xong 02/28 việc); Sự phối hợp tạo điều kiện trong THADS của một số cơ quan có lúc thiếu kịp thời nhất là trong lĩnh vực đất đai dẫn đến nhiều vụ việc phải kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong…
Hình ảnh tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã chủ trì trao đổi, thảo luận về công tác THADS. Qua đó, các đồng chí dự Hội nghị có thể thẳng thắng trao đổi về kết quả công tác của đơn vị, những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm, những phương pháp hay có thể áp dụng trong quá trình tổ chức thi hành án….
              Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã biểu dương những thành tích các cơ quan THADS tỉnh đạt được trong năm 2022, trong đó, THADS tỉnh Phú Yên có kết quả công tác năm 2022 xếp vị trí 39/63 tỉnh thành toàn quốc. Đây là kết quả đáng khích lệ, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn Hệ thống THADS. Đồng thơi, đồng chí cũng nghiêm khắc chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên; bên cạnh đó trả lời một số kiến nghị, đề xuất của các đồng chí tại hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí đặc biệt chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác THADS như Chị thị số 05/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026….; xác định rõ và nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của lãnh đạo cơ quan trong việc tích cực, triệt để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương chính chính; tăng cường đoàn kết, chống mọi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, suy thoái phẩm chất đạo đức trong THADS; lãnh đạo các cơ quan THADS phải thực sự quyết liệt, sâu sắc, kiên quyết trong việc chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên; Chấp hành viên, công chức phải phát huy hết vai trò trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, tích cực thường xuyên học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật về THADS, bảo đảm vận dụng, áp dụng chính xác trong thực tiễn; ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác, thủ trưởng các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên phải tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai các mặt công tác, căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tiến hành cụ thể hóa và giao chỉ tiêu cho từng Chấp hành viên, từng bộ phận phòng chuyên môn; chú trong tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hành, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng…; chú trọng đến công tác hưỡng dẫn nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ sớm nhất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS; chỉ đạo rà soát xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác, đồng thời tập trung rà soát, xử lý các việc tồn đọng…
Hình ảnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị
            Đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết tâm giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Hình ảnh tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị
             Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Phú Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: