Sign In

Cục THADS kiểm tra chuyên đề tại Chi cục THADS thị xã Ba Đồn

08/07/2020

Cục THADS kiểm tra chuyên đề tại Chi cục THADS thị xã Ba Đồn
Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-CTHADS ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Cục Trưởng Cục THADS Quảng Bình. Ngày 22/6/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Quý Hoài – Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trưởng, phó Phòng Cục THADS đã trực tiếp làm việc và kiểm tra chuyên đề tại Chi cục THADS thị xã Ba Đồn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Thị Diệu Lan - Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Ba Đồn đã báo cáo kết quả công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020 của đơn vị.
Trong thời gian 2 ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ đang tổ chức thi hành; công tác giải quyết khiếu nại, trên những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót đối với các vụ việc có điều kiện nhưng chậm tổ chức thi hành; các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chi cục THADS thị xã Ba Đồn.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Quý Hoài – Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã kết luận và Chỉ đạo Chi cục THADS thị xã Ba Đồn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ THADS, kịp thời xác minh phân loại án, thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

 - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, Chấp hành viên nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót, trong trình tự thủ tục thi hành án. Giải quyết những vấn đề vướng mắc trong chuyên môn nghiệp vụ; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng quy định, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trưởng đoàn kiểm tra đồng chí Đoàn Thị Diệu Lan - Chi cục trưởng - Chi cục THADS thị xã Ba Đồn lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, để lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tích cực, sáng tạo để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

                                                                                                                               Nguyễn Quốc Dũng
                                                   

Các tin đã đưa ngày: